Anatomie v praxi

Základní znalosti z anatomie lidského těla jsou předpokladem nejen k pochopení principů metody Pilates, ale měl by s nimi být podrobně obeznámen každý cvičitel. Díky těmto znalostem si uvědomíte podstatu a význam aktivity centra síly (tzv. powerhouse), kdy klíčovou úlohu mají svaly pánevního dna a bránice.

Jedním z nejdůležitějších pohybových stereotypů je dýchání, jehož mechanismus může mít velký vliv na celý pohybový aparát. Proto je dobré znát motoriku dýchání a činnost dechových svalů. Chceme-li upravit držení těla, je nutné upravit i dýchací pohyby. Také naopak jsme schopni změnou v držení těla ovlivnit dechovou mechaniku.

Se znalostí svalového aparátu člověka můžete své lekce přesně zacílit na potřeby klientů s ohledem na jejich svalové dysbalance.

Co je náplní kurzu?

V rámci kurzu anatomie se budete učit, jak poznat vadné držení těla a špatné pohybové stereotypy vedoucí k přetížení pohybového aparátu. Získané znalosti okamžitě využijete v praktické části kurzu a ověříte si je například během strečinku.

Kurz je zaměřen na využití znalostí anatomie při pohybových aktivitách v oblasti Body and Mind.

Anatomie - kurz

Seznámíte se především se základními svaly pohybového aparátu, s jejich upevněním na kostře a s jejich funkcí. Naučíte se, které svaly mají tendenci ke zkracování (tudíž je třeba je protahovat) a které k ochabování (tedy je třeba je posilovat). Podrobně bude vysvětlena stabilizační funkce powerhouse a popsána činnost jednotlivých svalů, které powerhouse tvoří.

Pozornost bude věnována dýchání, jeho stereotypu a vlivu na pohybový aparát. Sami si zkusíte, jaké mohou být patologické dechové stereotypy.

V rámci semináře si vyzkoušíte sestavit kineziologický rozbor, tj. základní vyšetření pohybového aparátu. Seznámíte se se základními poruchami pohybového aparátu, s nejčastějšími odchylkami od "správného" držení těla a naučíte se svoji cvičební lekci přizpůsobit a "ušít na míru" klientovi.

Termín

Termín semináře najdete v kalendáři akcí.

Lektor

Mgr. Hana Vašíčková

Cena

4.340 Kč

SLEVA 10% pro studenty a fyzioterapeuty = 3.900 Kč

Přihláška

 

"Dobrý den,

Tento víkend jsem se zúčastnila školení ANATOMIE ve Vašem studiu. Chci touto cestou poděkovat Hance Vašíčkové za způsob a formu tohoto kurzu. Pro mě byl velkým přínosem v tom, že to nebyl přednes anatomického slovníku, ale to, co nejvíce potřebujeme: kde daný sval najdeme, co se s ním děje a zejména praktické ukázky, jak s daným svalem zacházet.

Rovněž na mě velmi příjemně působilo „rodinné“ prostředí Vašeho studia a ráda k Vám přijedu na další školení.

Děkuji a přeji hodně stejně spokojených klientů."

Hana MarkováUvítáme v týmu nové instruktory

V našem týmu je volné místo pro instruktorku pilates (ideálně se znalostí cvičení na strojích Reformer). Uvítáme mezi námi i studenty fyzioterapie. Rozsah a forma spolupráce dle dohody. V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Gábinu Němečkovou na emailu gabriela@mypilates.cz.


Prodej pomůcek

Ve skladu máme plno cvičebních pomůcek, které můžete využít při cvičení doma.

Můžete zakoupit nejen Magic Circle, Roller nebo Arc Barrel, ale také ponožky, míče a míčky, podložky a další. Objednávejte na e-shopu.