Challenging Cadillac: lépe a efektivněji

Cadillac neboli Trapeze Table poskytuje jedinečnou příležitost k probuzení těla, zlepšení kondice a odstranění zdravotních problémů. Tento výjimečný vynález v sobě skrývá obrovský potenciál a jako král mezi pilates stroji si rozhodně zaslouží větší pozornost, než jaké se mu dostává. Spolu s důsledným a pečlivým trenérem tvoří neodolatelnou kombinaci, díky které dokážete cvičit (i učit) pilates lépe a efektivněji.

Trapeze Table vypadá na první pohled jako rekvizita z filmu Padesát odstínů šedi. To je obvykle dojem, který z něj má klient při prvním setkání. Pak už je jen na instruktorovi, s jakým pocitem bude klient z lekce odcházet...

Na tomto workshopu se o své poznatky podělí Mgr. Dionýz Župčan, majitel studia v Levicích, absolvent Katedry tělesné výchovy a sportu a dlouholetý přítel myPilates. Pomocí precizního vedení a díky své přesvědčivosti posouvá hranice možností svých klientů. Při provádění jednotlivých cviků i v rámci sestavování celého tréninku dokáže zúročit své zkušenosti nejen ze cvičení pilates, ale i z dalších sportů a masérské praxe. Otevírá tak nové perspektivy, jak přistupovat k práci s klientem.

Přijďte spolu s Dionýzem nalézt odpovědi na otázky, které si občas klade každý instruktor.

  • Jak motivovat klienta?
  • Jak pracovat s dotykem?
  • Jak navést klienta k přesnému provedení cviku?
  • Jak mu pomoci odbourat strach a překonat nejistotu z náročných cviků, aby je bylo možné zařadit do každé lekce?

Pokud ještě neznáte Cadillac...

Důmyslný stroj sestává z push-tru baru, roll-down baru a systému pružin. Zjednodušenou verzí Cadillacu je Wall Tower, která umožňuje provádět většinu základních cviků na menším prostoru. Podobnou vertikální konstrukci lze připojit také k Reformeru a rozšířit tak možnosti využití tohoto nejvíce používaného stroje.

Více si můžete přečíst v článku Zkuste Cadillac.

Termíny