Pilates v těhotenství a po porodu

Celodenní workshop podává velmi komplexní informace, které jinak musí zájemce získávat z různých zdrojů. Kurz vede vynikající Petra Sojková, která má za sebou více než 20 let praxe, kdy se zabývala pohybovými aktivitami dětí předškolního věku, manipulací s kojenci i cvičením těhotných.

Kurz je určen instruktorkám a fyzioterapeutům se zájmem o danou problematiku, ale také samotným nastávajícím maminkám, které chtějí aktivně přistoupit ke svému těhotenství a mateřství.

pilates v těhotenství

Program

  • změny v organismu (fyziologické těhotenství)
  • přínos cvičení
  • rizika
  • příprava k porodu
  • cvičení pro ženy po porodu

Podrobně bude vysvětlen vliv těhotenství na pohybový aparát ženy. Z toho bude také vycházet cvičení zaměřené na jednotlivé trimestry - které cviky jsou pro nastávající maminky doporučené a které jsou naopak kontraindikovány.

Význam cvičení po porodu je nesporný. Ale co, jak a kdy vlastně cvičit? Výuka během workshopu bude vedena především k porozumění, k jakým změnám v těle ženy došlo a jakým způsobem je optimální vracet maminku do kondice.

Termíny