Master Reformer - Footwork, Jumpboard, rotační disky

Master Reformer workshopy představují nadstavbu k základnímu kurzu Pilates instruktor - Reformer. Jsou určeny trenérům s praxí, kteří tento stroj aktivně používají.

Dolní končetiny zásadním způsobem ovlivňují posturu celého člověka. Jsou důležitou částí lidského těla, které by měla být věnována odpovídající pozornost. Proto by Footwork měl být základem každé lekce na Reformeru. Klasický repertoár cviků na footbaru lze rozšířit pomocí jumpboardu nebo rotačních disků.

Problémy pohybového aparátu často mívají příčinu v nesprávném nastavení dolních končetin. Každý ze tří kloubů (kotník, koleno, kyčel) může vykazovat řadu odchylek od optimálního stavu, které jako řetězová reakce způsobují další změny v ostatních částech těla. Tyto odchylky mohou mít různé příčiny: vrozené vady, získané pohybové stereotypy, genetické vlivy, poúrazové změny atd. Vždy se však s nimi dá pracovat a klienta vést ke zlepšení stavu. K tomu je Footwork na Reformeru ideálním prostředkem.

Footwork ovšem skvěle slouží také při tréninku sportovců. Zlepšuje schopnost udržet i během pohybu správnou linii dolních končetin, rozvíjí stabilitu, výbušnou sílu a symetrii mezi oběma končetinami.

Jumping Board

Tento workshop si klade za cíl více než jen rošířit databázi cviků ze základního kurzu. Především usiluje o hlubší pochopení funkce dolních končetin při Footworku. Používání jumpboardu nebo rotačních disků umožňuje preciznější práci s klienty, přináší více možností včetně kardio tréninku a v neposlední řadě také činí lekci atraktivnější a zábavnější.

Termíny