Pilates Instruktor - Mat 1

Druhá část kurzu Pilates Instruktor - Matwork, která se věnuje cvikům pro začátečníky. Rozvíjí základní principy a staví na znalosti Prepilates. Nové cviky jsou nejprve teoreticky vysvětleny, zařazen je vždy čas na jejich vyzkoušení, konzultaci detailů a dotazy. Součástí výuky jsou i modifikace jednotlivých cviků v závislosti na zdravotních omezeních klienta.

Jednotlivé moduly jsou organizovány jako dvoudenní bloky. Jejich program odpovídá danému stupni pokročilosti a moduly na sebe navazují. Je tedy nutné je absolvovat postupně, podmínkou účasti na každé části kurzu je absolvování předchozího modulu.

Podrobné informace o kurzu najdete na stránce Pilates Instruktor - Matwork.

Na tuto část navazuje modul Mat 2.

Termíny