Pilates Instruktor - Mat 2

Obsahem této části kurzu Pilates Instruktor - Matwork je výuka cviků pro pokročilé. Cviky jsou vždy nejprve předvedeny a podrobně vysvětleny, včetně jejich variant a modifikací. U každého cviku je uveden také způsob, jak klienta navést do správného provedení.

Tento modul věnuje pozornost také osobnosti instruktora a principům vedení individuálních i skupinových lekcí.

Podrobné informace o kurzu najdete na stránce Pilates Instruktor - Matwork.

Na tuto část navazuje závěrečný modul Trénink a příprava ke zkouškám.

Termíny