Pilates Instruktor - Trénink a příprava ke zkouškám

Závěrečná část kurzu Pilates Instruktor - Matwork shrnuje dosud probírané znalosti a dovednosti. Hlavním cílem je zopakování vyučovaných cviků, které účastníci kurzu průběžně prakticky procvičovali a nyní mohou na základě zkušenosti lépe pochopit jejich princip. Studenti si mohou upřesnit nejasnosti, opravit chyby, zodpovědět dotazy.

Součástí tohoto modulu je i vedení lekce a jeho následný rozbor. Samotnou znalost jednotlivých cviků je třeba spojit se schopností správně z nich sestavit ucelený trénink, který bude vyhovovat pokročilosti i specifickým potřebám klientů.

Podmínkou účasti je absolvování všech tří předchozích modulů.

Po absolvování této závěrečné části a získání náležité praxe se může student přihlásit ke zkoušce. Termíny zkoušek jsou uváděny samostatně.

Další informace najdete na stránce Pilates Instruktor - Matwork.

Termíny