Pilates Instruktor - Trénink a příprava ke zkouškám

Závěrečná část kurzu Pilates Instruktor - Matwork shrnuje dosud probírané znalosti a dovednosti. Hlavním cílem je zopakování vyučovaných cviků, které účastníci kurzu průběžně prakticky procvičovali a nyní mohou na základě zkušenosti lépe pochopit jejich princip. Studenti si mohou upřesnit nejasnosti, opravit chyby, zodpovědět dotazy.

Součástí tohoto modulu je i vedení lekce a jeho následný rozbor. Samotnou znalost jednotlivých cviků je třeba spojit se schopností správně z nich sestavit ucelený trénink, který bude vyhovovat pokročilosti i specifickým potřebám klientů.

Podmínkou účasti je absolvování všech tří předchozích modulů.

Po absolvování této závěrečné části a získání náležité praxe se může student přihlásit ke zkoušce. Termíny zkoušek jsou uváděny samostatně.

Další informace najdete na stránce Pilates Instruktor - Matwork.

Termíny

22. 06. - 23. 06. 2019
Instruktor: Zbuzková Petra
Místo konání:myPilates
Cena: 3 700 Kč
plno

18. 01. - 19. 01. 2020
Instruktor: Zbuzková Petra
Místo konání:myPilates
Cena: