PortDeBras - Ball

PortDeBras Ball (PdB s velkým míčem - fitballem) je novinkou podzimu 2017, kterou k nám do České republiky přivezla lektorka Lucka Dědičová. Lucka se jako jediná z ČR zúčastnila letos v červnu školení PortDeBras Ball v Rusku pod vedením samotného autora této metody.

Zkušenosti s PortDeBras nejsou podmínkou účasti, workshop je vhodný pro lektory PortDeBras i pro trenéry rychlých či pomalých forem cvičení, kteří se zajímají o netradiční využití fitballu.

podrobnosti


PortDeBras - Band

Spojení PortDeBras a therabandu (pružného gumového pásu) se ve fitness objevilo teprve nedávno. Lucie Dědičová je jedním z prvních trenérů v ČR, kdo může tuto novinku školit.

Kurz je určen nejen pro lektory PortDeBras, ale i pro ostatní trenéry, kteří chtějí používat theraband při svých lekcích.

podrobnosti


PortDeBras - Basic (Level 1)

PortDeBras spadá do cvičení z řady Body& Mind, které vede k uvolnění mysli i těla. Atmosféru dotváří netradiční relaxační hudba s orientálními prvky. PortDeBras je inspirováno prvky jógy a pilates. Jednoduché a plynulé sekvence pohybů spojují v souladu s hudbou posturální techniky, balanční cvičení a strečink.

podrobnosti


PortDeBras - Healthy Body

Workshop představuje zcela nový koncept ve výuce metody. Lucie Dědičová je jedinou certifikovanou lektorkou v ČR, která tento workshop může vyučovat.

Cílem semináře je objasnění stavby a struktury lekce PortDeBras, aby trénink odpovídal konceptu zdravé a ohebné páteře. Sekvence podporují a rozvíjejí přirozené pohyby ve fyziologických rozsazích. Healthy Body přístup pomáhá účastníkům kurzu, aby si více uvědomovali vliv jednotlivých sekvencí na různé části těla, a tyto zkušenosti následně uplatňovali při vedení svých tréninků.

Zkušenosti s PortDeBras nejsou podmínkou účasti.

podrobnosti


PortDeBras - Inspiration

aneb od pilates k PortDeBras

Workshop je sestaven tak, aby inspiraci nalezli:

  • lektoři pilates, kteří ještě nemají s PortDeBras zkušenost
  • návštěvníci dopoledního workshopu o osteoporóze
  • všichni, kdo si chtějí v sobotu odpoledne zacvičit

Předchozí zkušenosti s PortDeBras nejsou podmínkou. Inspiration Day slouží nejen ke vzdělávání lektorů PdB a dalších forem cvičení, ale mohou se ho zúčastnit také klienti, kteří mají zájem si zacvičit.

podrobnosti


PortDeBras - Introduction

PortDeBras spadá do cvičení z řady Body& Mind, které vede k uvolnění mysli i těla. Atmosféru dotváří netradiční relaxační hudba s orientálními prvky. PortDeBras je inspirováno prvky jógy a pilates. Jednoduché a plynulé sekvence pohybů spojují v souladu s hudbou posturální techniky, balanční cvičení a strečink.

podrobnosti


PortDeBras - ParTerre

aneb PortdeBras na podložce

Tento seminář je dalším z řady doplňujících kurzů, které rozšiřují základní PdB vzdělání.

Je určen nejen lektorům PdB, ale také ostatním trenérům dynamických či pomalých forem cvičení. Stejně tak se ho mohou zúčastnit klienti, kteří navštěvující pravidelné lekce.

podrobnosti