Anatomie v praxi

Základní znalosti z anatomie lidského těla jsou předpokladem nejen k pochopení principů metody Pilates, ale měl by s nimi být podrobně obeznámen každý cvičitel. Díky těmto znalostem si uvědomíte podstatu a význam aktivity centra síly (tzv. powerhouse), kdy klíčovou úlohu mají svaly pánevního dna a bránice.

Jedním z nejdůležitějších pohybových stereotypů je dýchání, jehož mechanismus může mít velký vliv na celý pohybový aparát. Proto je dobré znát motoriku dýchání a činnost dechových svalů. Chceme-li upravit držení těla, je nutné upravit i dýchací pohyby. Také naopak jsme schopni změnou v držení těla ovlivnit dechovou mechaniku.

Se znalostí svalového aparátu člověka můžete své lekce přesně zacílit na potřeby klientů s ohledem na jejich svalové dysbalance.

Co je náplní kurzu?

V rámci kurzu anatomie se budete učit, jak poznat vadné držení těla a špatné pohybové stereotypy vedoucí k přetížení pohybového aparátu. Získané znalosti okamžitě využijete v praktické části kurzu a ověříte si je například během strečinku.

Kurz je zaměřen na využití znalostí anatomie při pohybových aktivitách v oblasti Body and Mind. Anatomie - kurz

 

Seznámíte se především se základními svaly pohybového aparátu, s jejich upevněním na kostře a s jejich funkcí. Naučíte se, které svaly mají tendenci ke zkracování (tudíž je třeba je protahovat) a které k ochabování (tedy je třeba je posilovat). Podrobně bude vysvětlena stabilizační funkce powerhouse a popsána činnost jednotlivých svalů, které powerhouse tvoří.

Pozornost bude věnována dýchání, jeho stereotypu a vlivu na pohybový aparát. Sami si zkusíte, jaké mohou být patologické dechové stereotypy.

V rámci semináře si vyzkoušíte sestavit kineziologický rozbor, tj. základní vyšetření pohybového aparátu. Seznámíte se se základními poruchami pohybového aparátu, s nejčastějšími odchylkami od "správného" držení těla a naučíte se svoji cvičební lekci přizpůsobit a "ušít na míru" klientovi.

Sleva

Studio myPilates nabízí na vybrané akce slevu studentům a fyzioterapeutům ve výši 10% z ceny kurzu. V případě, že máte zájem tuto slevu využít, kontaktujte nás na academy@mypilates.cz.

Pokud jste účastníkem kurzu Pilates Instruktor - Matwork, můžete kurz uhradit jako součást výhodného balíčku. I v tomto případě nás kontaktujte, konečná cena kurzu je stanovena podle toho, zda žádáte mezinárodní certifikát Balanced Body University.

 

"Dobrý den,

Tento víkend jsem se zúčastnila školení ANATOMIE ve Vašem studiu. Chci touto cestou poděkovat Hance Vašíčkové za způsob a formu tohoto kurzu. Pro mě byl velkým přínosem v tom, že to nebyl přednes anatomického slovníku, ale to, co nejvíce potřebujeme: kde daný sval najdeme, co se s ním děje a zejména praktické ukázky, jak s daným svalem zacházet.

Rovněž na mě velmi příjemně působilo „rodinné“ prostředí Vašeho studia a ráda k Vám přijedu na další školení.

Děkuji a přeji hodně stejně spokojených klientů."

Hana Marková

Termíny