PortDeBras - Healthy Body Advanced

Workshop představuje zcela nový koncept ve výuce metody. Lucie Dědičová je jedinou certifikovanou lektorkou v ČR, která tento workshop může vyučovat.

Při sestavování lekce je zvýšená pozornost věnována zdravotním účinkům cvičení. Healthy Body přístup pomáhá účastníkům kurzu, aby si více uvědomovali vliv jednotlivých sekvencí na různé části těla, a tyto zkušenosti následně uplatňovali při vedení svých tréninků.

Zkušenosti s PortDeBras nejsou podmínkou účasti.

Komu je workshop určen

  • lektorům PortDeBras
  • trenérům jiných forem cvičení, kteří jsou zvědaví a chtějí se inspirovat
  • běžným klientům, kteří se zajímají, na co konkrétně jsou zacílené sekvence, které znají z lekcí PdB

IMG_4269

Obsah

Seminář se zaměřuje na stavbu lekce PortDeBras s ohledem na zdravou páteř a je zaměřen na sekvence podporující přirozené pohyby ve fyziologických rozsazích.

Na praktických ukázkách je vysvětlována technika cviků a sekvencí. Účastníkům jsou představeny průpravné statické cviky, které jsou převedeny do plynulého provedení. Je vysvětleno zacílení dané pohybové sekvence.

Účastníci se naučí vytvářet pohybové vazby se zaměřením na odbourávání vadných pohybových stereotypů a na odstranění bolesti zad.

PortDeBras® Club System

PortDeBras® Club System nabízí DVD s předem připravenými videolekcemi a oficiální hudbou pro potřeby instruktorů i jednotlivců. Jedná se o placenou službu, která není součástí kurzu ani jiného školení. Poplatek zahrnuje roční členství.

Po zakoupení je klientovi 1x za 3 měsíce zaslán odkaz, ze kterého si stáhne hudbu a oficiální video s již hotovými pohybovými sekvencemi a návodem k výuce. Program je pravidelně obměňován o nové bloky, které jsou členům klubu zasílány 4x ročně.

Každé DVD se skládá ze 7 - 8 odlišných cvičebních bloků, které zahrnují základní prvky klasického PortDeBras, dále PortDeBras Band a PortDeBras Par Terre. Bloky jsou jednoduché a vhodné pro všechny ženy i muže, každé kondice a všech věkových kategorií.

Jednou ze základních myšlenek Vladimira Snezhika, zakladatele PortDeBras, byla právě snaha o vytvoření přístupného programu PortDeBras, který může cvičit každý. Formát klubového tréninku PortDeBras® Club System je založený na propojení strečinku, konceptu přirozeného pohybu a rovnováhy. Pohybové sekvence jsou sestaveny ve specifickém pořadí a využívají cvičení pro koordinaci, flexibilitu i funkční trénink.

Vzdělávací systém PortDeBras

Více o systému vzdělávání se dozvíte na stránkách Lucie Dědičové.

Termíny