ZKOUŠKY: Instruktor pilates - Matwork

Po absolvování kurzu Instruktor pilates - Matwork a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, schopnost připravit lekci na podložce různé náročnosti a tuto lekci samostatně vést.

Součástí zkoušek je test anatomických znalostí.

podrobnosti


ZKOUŠKY: Instruktor pilates - Reformer

Po absolvování všech 3 modulů kurzu Pilates instruktor - Reformer a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků a schopnost připravit lekci na Reformeru.

podrobnosti