Konnector: Posuňte Reformer pilates na vyšší úroveň!

Pilates usiluje o funkční pohyb celého těla a propojení jeho jednotlivých částí patří k hlavním cílům metody. Skvělá inovativní pomůcka Viktora Uygana Konnector z dílny Balanced Body vytváří vnitřní propojení s okamžitou zpětnou vazbou.

Konnector je jednolanový kladkostroj s upevňovacími body (4 Tri Loops) pro všechny čtyři končetiny. Patentovaný systém umožňuje na stroji Reformer nezávislý a současný pohyb paží i nohou.

Pohybové sekvence základních pilates cviků na stroji Refomer s využitím Konnectoru zlepší vaše vnímání těla v prostoru (propriocepci) a lépe si tak uvědomíte propojení jeho jednotlivých částí, ať už se jedná o pravou a levou polovinu, horní a dolní část, trup a končetiny nebo samozřejmě také o propojení mysli a těla.

Z workshopu si odnesete nejen nové nápady a neotřelé cviky na stroji Reformer, ale především širší porozumění, jak funguje tělo a jeho jednotlivé části a jak vše propojit do funkčního celku.

Pro přihlášení je povinností mít absolvován min. kurz Reformer 1.

Termíny

09. 11. 2024 09:30 - 14:30
Instruktor: Němečková Gábina
Místo konání:myPilates
Cena: 2 890 Kč