Kalendář akcí myPilates ACADEMY

INSTRUKTOR PILATES MATWORK - akreditovaný kurz:

OSTATNÍ KURZY A WORKSHOPY:


TermínNázevPoznámkaInstruktorCena

prosinec

17. 12. 2023 ONLINE REFRESH: Pohybové principy & Matwork
Kurz
Matwork 2 Seifertová Lucie
1 000 Kč

leden

06. 01. 2024 Instruktor pilates - Matwork
Kurz
Trénink Němečková Gábina
Seifertová Lucie
pokračování kurzu z 07. 10. 2023
12. 01. 2024 ZKOUŠKY: Instruktor pilates - Matwork
Kurz
přihlaste se u HK ČR Němečková Gábina
Seifertová Lucie
0 Kč 0
13. 01. 2024 Instruktor pilates - Reformer 3
Kurz
Němečková Gábina
12 500 Kč
20. 01. 2024 Spinefitter
Workshop
Němečková Gábina
3 500 Kč

únor

01. 02. 2024 DNS Pilates
Kurz
přihlaste se na www.rehabps.cz
0 Kč 0
03. 02. 2024 Instruktor pilates - Pohybové principy
Kurz
Pohybové principy 1 Seifertová Lucie
Němečková Gábina
11 000 Kč
kurz pokračuje 06. 04. 2024
24. 02. 2024 Movement Principles in English
Kurz
Kupková Monika
11 000 Kč

březen

02. 03. 2024 Instruktor pilates - Matwork
Kurz
Matwork 1 Seifertová Lucie
Němečková Gábina
16 000 Kč
kurz pokračuje 04. 05. 2024
08. 03. 2024 Instruktor pilates - Reformer 1
Kurz
Němečková Gábina
12 500 Kč

duben

06. 04. 2024 Instruktor pilates - Pohybové principy
Kurz
Pohybové principy 2 Seifertová Lucie
Němečková Gábina
pokračování kurzu z 03. 02. 2024
19. 04. 2024 Instruktor pilates - Reformer 2
Kurz
Němečková Gábina
12 500 Kč

květen

04. 05. 2024 Instruktor pilates - Matwork
Kurz
Matwork 2 Seifertová Lucie
Němečková Gábina
pokračování kurzu z 02. 03. 2024
11. 05. 2024 Advanced pilates: Pomůcky
Kurz
Seifertová Lucie
Petřík Veronika
8 000 Kč

červen

01. 06. 2024 Instruktor pilates - Matwork
Kurz
Trénink ke zkouškám Seifertová Lucie
Němečková Gábina
pokračování kurzu z 02. 03. 2024
15. 06. 2024 Instruktor pilates - Apparatus - TRAPEZE TABLE
Kurz
Němečková Gábina
Župčan Dionýz
12 500 Kč
Kategorie vzdělávacích akcí

Workshop je nejkratší akce (obvykle 3-4 hodiny). Většinou je věnovaný konkrétní pomůcce nebo specifickému typu cvičení (např. balanční pilates). Na workshopu si nejvíce zacvičíte, proto je určen nejenom instruktorům, kteří zde mohou načerpat nové cviky a najít inspiraci do svých lekcí, ale i běžným klientům. Na konci workshopu dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Semináře obsahují více teorie, často se prolíná pilates s fyzioterapií. Více pozornosti je věnováno anatomii pohybového aparátu. Semináře jsou určeny instruktorům, trenérům i fyzioterapeutům, ale také klientům s hlubším zájmem o danou problematiku. Obvykle jsou celodenní, některé mohou být součástí uceleného kurzu (např. Fyziopilates), je však možné zúčastnit se pouze samostatné části. Na konci dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Kurzy Mat a Reformer představují hlavní školící program, akreditovaný MŠMT. Cílem je vzdělávání instruktorů. Jsou vždy rozvrženy do delšího časového úseku. Účastník v období mezi výukovými víkendy získává praxi při vedení lekcí a trénuje nové poznatky v praxi. Kurzy jsou ukončeny závěrečnou zkouškou z profesní kvalifikace Instruktor pilates. Po jejím absolvování obdržíte certifikát MŠMT, který slouží k získání živnostenského oprávnění. Zájemci mohou žádat o mezinárodně uznávaný certifikát od Balanced Body University.