Kalendář akcí myPilates ACADEMY

S příchodem podzimu se Gábina Němečková těší, že vás provede kurzy Reformer 1 - 3 (před zahájením kurzu je třeba absolvovat kurz Pohybové principy).

Nabídku podzimních akcí doplňují kurzy:

Další ze série kurzů Master Reformer se uskuteční v sobotu 15. října 2022. Tentokrát se Petra Sojková bude věnovat využití Arc Barrelu na stroji Reformer.

Upozorňujeme, že kurzy již nebudou probíhat ve studiu myPilates v Praze na Smíchově. Studio na tomto místě ukončilo své působení a myPilates Academy dále pokračuje v Praze 7 (Troja). Přesné informace dostanete v emailu před kurzem.

Co si pod tím představit...

Rozdělení akcí není pokaždé zcela jednoznačné, ale mělo by Vám usnadnit orientaci. Stručnou charakteristiku jednotlivých typů vzdělávacích aktivit najdete na konci této stránky, za tabulkou s termíny.


TermínNázevPoznámkaInstruktorCena

říjen

01. 10. 2022 Advanced pilates: Pomůcky
Kurz
Pechlátová Katka
Němečková Gábina
8 000 Kč
02. 10. 2022 ONLINE REFRESH: Pohybové principy & Matwork
Kurz
Pohybové principy 1 Seifertová Lucie
300 Kč
08. 10. 2022 Instruktor pilates - Matwork
Kurz
Mat 1 Seifertová Lucie
Němečková Gábina
14 500 Kč
kurz pokračuje 03. 12. 2022
15. 10. 2022 Master Reformer - Arc Barrel
Workshop
Sojková Petra
2 500 Kč
22. 10. 2022 Instruktor pilates - Apparatus - CHAIR
Kurz
Kupková Monika
11 000 Kč
23. 10. 2022 ONLINE REFRESH: Pohybové principy & Matwork
Kurz
Matwork 1 Seifertová Lucie
300 Kč

listopad

05. 11. 2022 Instruktor pilates - Pohybové principy
Kurz
PP 2 Seifertová Lucie
Němečková Gábina
pokračování kurzu z 10. 09. 2022
11. 11. 2022 Instruktor pilates - Reformer 2
Kurz
Němečková Gábina
11 000 Kč
20. 11. 2022 ONLINE REFRESH: Pohybové principy & Matwork
Kurz
Pohybové principy 2 Seifertová Lucie
300 Kč

prosinec

03. 12. 2022 Instruktor pilates - Matwork
Kurz
Mat 2 Seifertová Lucie
Němečková Gábina
pokračování kurzu z 08. 10. 2022
22. 12. 2022 ONLINE REFRESH: Pohybové principy & Matwork
Kurz
Matwork 2 Seifertová Lucie
300 Kč

leden

07. 01. 2023 Instruktor pilates - Matwork
Kurz
Trénink Seifertová Lucie
Němečková Gábina
pokračování kurzu z 08. 10. 2022
07. 01. 2023 Instruktor pilates - Reformer 3
Kurz
Němečková Gábina
11 000 Kč
Kategorie vzdělávacích akcí

Workshop je nejkratší akce (obvykle 3-4 hodiny). Většinou je věnovaný konkrétní pomůcce nebo specifickému typu cvičení (např. balanční pilates). Na workshopu si nejvíce zacvičíte, proto je určen nejenom instruktorům, kteří zde mohou načerpat nové cviky a najít inspiraci do svých lekcí, ale i běžným klientům. Na konci workshopu dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Semináře obsahují více teorie, často se prolíná pilates s fyzioterapií. Více pozornosti je věnováno anatomii pohybového aparátu. Semináře jsou určeny instruktorům, trenérům i fyzioterapeutům, ale také klientům s hlubším zájmem o danou problematiku. Obvykle jsou celodenní, některé mohou být součástí uceleného kurzu (např. Fyziopilates), je však možné zúčastnit se pouze samostatné části. Na konci dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Kurzy Mat a Reformer představují hlavní školící program, akreditovaný MŠMT. Cílem je vzdělávání instruktorů. Jsou vždy rozvrženy do delšího časového úseku. Účastník v období mezi výukovými víkendy získává praxi při vedení lekcí a trénuje nové poznatky v praxi. Kurzy jsou ukončeny závěrečnou zkouškou z profesní kvalifikace Instruktor pilates. Po jejím absolvování obdržíte certifikát MŠMT, který slouží k získání živnostenského oprávnění. Zájemci mohou žádat o mezinárodně uznávaný certifikát od Balanced Body University.