Instruktor pilates - Matwork

Instruktor pilates - Matwork představuje komplexní vzdělávací program, akreditovaný MŠMT. Vychovává moderní trenéry, kteří rozumějí nejen samotné metodě pilates, ale také lidskému tělu, kteří kladou důraz na individuální přístup ke klientovi a pro které je pilates vášní a posláním.

Matwork tvoří základ pilates metody. Kurz obsahuje kompletní sestavu pilates cviků včetně jejich modifikací a variant, aby bylo možné sestavit tréninkový program pro široké spektrum klientů. Při výuce jsou používány studijní materiály Balanced Body University (BBU), jedné z nejlepších světových pilates škol.

Matwork navazuje na Pohybové principy, které poskytují základní znalost anatomie těla v pohybu. Absolvování kurzu Pohybové principy je povinné pro všechny zájemce o kurz Matwork.

Mat 1

Cviky pro začátečníky a mírně pokročilé: Rozvíjí základní pohybové principy a staví na znalosti prepilates. Nové cviky jsou nejprve teoreticky vysvětleny, poté je zařazen čas na jejich vyzkoušení, konzultaci detailů a dotazy.

Pilates je jediné cvičení, které lze přizpůsobit každému, bez ohledu jeho na zdravotní omezení. Během celého kurzu se tedy student seznamuje se specifickými potřebami vybraných skupin klientů (senioři, těhotné ženy, matky po porodu, skoliotici...). Součástí výuky jsou vždy modifikace jednotlivých cviků v závislosti na zdravotních možnostech klienta.

Mat 2

Cviky pro středně pokročilé a pokročilé: Navazuje na Mat 1. Cviky jsou vždy nejprve předvedeny a podrobně vysvětleny, včetně jejich variant a modifikací. U každého cviku je uveden také způsob, jak klienta navést do správného provedení.

Tento modul se věnuje osobnosti instruktora a principům vedení individuálních i skupinových lekcí. Výuka rozvíjí praktické dovednosti, které jsou třeba pro trénink pokročilých cviků.

Trénink a příprava ke zkouškám

Shrnuje dosud probírané znalosti a dovednosti. Hlavním cílem je zopakování vyučovaných cviků, které účastníci kurzu průběžně prakticky procvičovali a nyní mohou na základě zkušenosti lépe pochopit jejich princip. Studenti si mohou upřesnit nejasnosti, opravit chyby, zodpovědět dotazy.

Součástí tohoto modulu je i vedení lekce a jeho následný rozbor. Samotnou znalost jednotlivých cviků je třeba spojit se schopností správně z nich sestavit ucelený trénink, který bude vyhovovat pokročilosti i specifickým potřebám klientů.

 

Po ukončení kurzu a splnění požadované praxe se může student přihlásit k závěrečné zkoušce. Po jejím úspěšném složení obdrží absolvent osvědčení, na jehož základě lze žádat o vydání živnostenského oprávnění.

Mezinárodně platný certifikát od Balanced Body University lze získat až po absolvování kurzu Mat 3, který se věnuje cvičení se 4 základními pomůckami.

V podrobné charakteristice kurzu Pilates Instruktor - Matwork najdete obecný harmonogram kurzu, požadavky k certifikaci, více informací k samotné zkoušce a další detaily, které by Vás mohly zajímat. Pokud máte další dotazy, napište nám email na academy@mypilates.cz.

Termíny

Mat 1
12. 10. - 13. 10. 2024
Mat 2
30. 11. - 01. 12. 2024
Trénink
04. 01. - 05. 01. 2025
Instruktor: Seifertová Lucie
Němečková Gábina
Místo konání:myPilates
Cena: 16 000 Kč
plno

Mat 1
01. 03. - 02. 03. 2025
Mat 2
03. 05. - 04. 05. 2025
Trénink
07. 06. - 08. 06. 2025
Instruktor: Seifertová Lucie
Němečková Gábina
Místo konání:myPilates
Cena: 25 000 Kč
plno