Instruktor pilates - Matwork

Instruktor pilates - Matwork představuje komplexní vzdělávací program, akreditovaný MŠMT. Vychovává moderní trenéry, kteří rozumějí nejen samotné metodě pilates, ale také lidskému tělu, kteří kladou důraz na individuální přístup ke klientovi a pro které je pilates vášní a posláním.

Matwork tvoří základ pilates metody. Kurz obsahuje kompletní sestavu pilates cviků včetně jejich modifikací a variant, aby bylo možné sestavit tréninkový program pro široké spektrum klientů. Při výuce jsou používány studijní materiály Balanced Body University (BBU), jedné z nejlepších světových pilates škol.

Matwork navazuje na Pohybové principy, které poskytují základní znalost anatomie těla v pohybu. Absolvování kurzu Pohybové principy je povinné pro všechny zájemce o kurz Matwork.

Mat 1

Cviky pro začátečníky a mírně pokročilé: Rozvíjí základní pohybové principy a staví na znalosti prepilates. Nové cviky jsou nejprve teoreticky vysvětleny, poté je zařazen čas na jejich vyzkoušení, konzultaci detailů a dotazy. Součástí výuky jsou i modifikace jednotlivých cviků v závislosti na zdravotních možnostech klienta.

Mat 2

Cviky pro středně pokročilé a pokročilé: Navazuje na Mat 1. Cviky jsou vždy nejprve předvedeny a podrobně vysvětleny, včetně jejich variant a modifikací. U každého cviku je uveden také způsob, jak klienta navést do správného provedení.

Tento modul se věnuje osobnosti instruktora a principům vedení individuálních i skupinových lekcí. Výuka rozvíjí praktické dovednosti, které jsou třeba pro trénink pokročilých cviků.

Trénink a příprava ke zkouškám

Shrnuje dosud probírané znalosti a dovednosti. Hlavním cílem je zopakování vyučovaných cviků, které účastníci kurzu průběžně prakticky procvičovali a nyní mohou na základě zkušenosti lépe pochopit jejich princip. Studenti si mohou upřesnit nejasnosti, opravit chyby, zodpovědět dotazy.

Součástí tohoto modulu je i vedení lekce a jeho následný rozbor. Samotnou znalost jednotlivých cviků je třeba spojit se schopností správně z nich sestavit ucelený trénink, který bude vyhovovat pokročilosti i specifickým potřebám klientů.

 

Po ukončení kurzu a splnění požadované praxe se může student přihlásit k závěrečné zkoušce. Po jejím úspěšném složení obdrží absolvent osvědčení, na jehož základě lze žádat o vydání živnostenského oprávnění.

Mezinárodně platný certifikát od Balanced Body University lze získat až po absolvování kurzu Mat 3, který se věnuje cvičení se 4 základními pomůckami.

V podrobné charakteristice kurzu Pilates Instruktor - Matwork najdete obecný harmonogram kurzu, požadavky k certifikaci, více informací k samotné zkoušce a další detaily, které by Vás mohly zajímat. Pokud máte další dotazy, rádi Vám je zodpovíme na telefonním čísle 603 232 921 (Žaneta Černá) nebo emailem.

Termíny

Současně s tímto kurzem se přihlaste na Pohybové principy.

Mat 1 11. 10. - 13. 10. 2019
Mat 2 06. 12. - 08. 12. 2019
Trénink 18. 01. - 19. 01. 2020
Instruktor: Němečková Gábina
Zbuzková Petra
Místo konání:myPilates
Cena: 14 500 Kč