Obchodní podmínky

Platební a storno podmínky

Přihláška do programů má charakter kupní smlouvy. Přihláška a její zrušení jsou pro vnitřní potřebu my Pilates s. r. o. účetním dokladem ve smyslu § 11 zákona 563/91 Sb. Účastník stvrzuje odesláním přihlášky přes internet souhlas s výší a způsobem platby a se všeobecnými podmínkami pro zrušení vzdělávací akce my Pilates s. r. o. S osobními daty v přihlášce bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Registrace na vzdělávací akci – přihláška

Na vybraný vzdělávací program se přihlásíte vyplněním a odesláním rezervačního formuláře dané akce internetových stránek www.academy.mypilates.cz.

2. Platba

Po přihlášení obdržíte e-mail s výzvou k platbě a s údaji k bankovnímu převodu. Úhradu za vzdělávací akci lze provést převodem dle platebních údajů ve výzvě k úhradě.

3. Faktura

Po zaplacení Vám bude zaslán email s potvrzením o přijetí platby a fakturou.

Důležité upozornění:

Místo na vybrané vzdělávací akci Vám bude závazně rezervováno až v momentě připsání úhrady na účet společnosti (nikoli jen zasláním „Přihlášky“). Při obsazení akce můžete být zařazeni do registru náhradníků na tuto akci podle data doručení Vaší platby.

Zrušení akce

Při změně podmínek organizátorem (místo, datum), popř. zrušení akce se platby vracejí na základě písemné žádosti převodem na účet.

Stornování účasti

Přihlášku na vzdělávací akci lze stornovat vždy jen na základě žádosti podané písemnou formou.

V případě požadování vrácení platby Vám bude účtována smluvní pokuta:

100 Kč storno více než 28 dnů před začátkem akce
200 Kč storno 28 až 15 dnů před začátkem akce
50% z ceny storno 14 až 8 dnů před začátkem akce
100% z ceny storno méně než 7 dnů před začátkem akce
0% z ceny pokud za sebe zajistíte náhradu

 

Podmínky zodpovědnosti klientů myPilates

Klient studia myPilates, který se účastní skupinových či individuálních lekcí, a to včetně využití Pilates strojů i veškerých dalších cvičebních pomůcek, nebo který se účastní vzdělávacích programů, činí tak na vlastní riziko.

Klient ve vlastním zastoupení nebo jeho zákonný zástupce zprošťuje studio myPilates, jeho lektory, majitele i zaměstnance veškeré odpovědnosti za jakékoli zranění, smrt nebo ztrátu na majetku klienta. Klient ve vlastním zastoupení nebo jeho zákonný zástupce se zříká jakéhokoli požadavku, žádosti či náhrady škody různé povahy, i když je způsobená zanedbáním ze strany studia myPilates, jeho lektorů, majitele či zaměstnanců.

Podmínky pořizování obrazových materiálů

Studio myPilates příležitostně pořizuje fotografie a/nebo natáčí videa během lekcí nebo kurzů pro použití v tištěných nebo elektronických propagačních materiálech, které zahrnující brožury, reklamní materiály, webové a facebookové stránky myPilates. Studio myPilates si zachovává plná práva použít tyto materiály k reklamě a propagaci studia myPilates.