ZKOUŠKY: Instruktor pilates - Matwork

Po absolvování kurzu Instruktor pilates - Matwork a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, schopnost připravit lekci na podložce různé náročnosti a tuto lekci samostatně vést.

Součástí zkoušek je test anatomických znalostí.

Zkoušky probíhají podle Hodnoticího standardu pro kvalifikaci Instruktor pilates. Pořádá je Hospodářská komora ČR, u které je třeba se ke zkoušce přihlásit. Naše studio je jedním z míst, kde se tyto zkoušky mohou konat.

Vyplněnou piřhlášku odešlete e-mailem na adresu zkousky@komora.cz nebo poštou na adresu HK ČR.

Úspěšný absolvent obdrží Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací, který má statut veřejné listiny. Na jeho základě může být vystaveno živnostenské oprávnění.

Studenti, kteří mají zájem o certifikát Balanced Body University, jsou povinni kromě složení této zkoušky absolvovat kurz Mat 3 - cvičení s pomůckami.

Termíny

přihlaste se u HK ČR

03. 05. 2024 08:00 - 16:00
Instruktor: Němečková Gábina
Seifertová Lucie
Místo konání:myPilates
Cena: