ZKOUŠKY: Instruktor pilates - Matwork

Po absolvování kurzu Instruktor pilates - Matwork a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, schopnost připravit lekci na podložce různé náročnosti a tuto lekci samostatně vést.

Součástí zkoušek je test anatomických znalostí.

Zkoušky probíhají podle Hodnoticího standardu pro kvalifikaci Instruktor pilates. Pořádá je Hospodářská komora ČR, naše studio je jedním z míst, kde se tyto zkoušky mohou konat.

Přihlásit se je třeba na HK ČR, kdy vyplněnou přihlášku odešlete e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou v Přihlášce.

Úspěšný absolvent obdrží Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací, který má statut veřejné listiny. Na jeho základě může být vystaveno živnostenské oprávnění.

Studenti, kteří mají zájem o certifikát Balanced Body University, jsou povinni po složení této zkoušky absolvovat kurz Mat 3 - cvičení s pomůckami.

Termíny

přihlaste se u HK ČR

20. 11. 2020 13:00 - 19:00
Instruktor:
Místo konání:myPilates
Cena: