Instruktor pilates - Mat 3

Víkendový kurz Mat 3 navazuje na instruktorský kurz Matwork. Do tradiční pilates sestavy začleňuje 4 základní pomůcky - Magic Circle, roller, band a malé míče. Rošiřují se tak možnosti využití jednotlivých cviků, a to jak pro skupiny klientů se speciálními požadavky, tak i pro pokročilé klienty, kteří vyžadují zvyšující se náročnost lekcí.

Absolvování kurzu Mat 3 je povinné pro zájemce o mezinárodní certifikát Balanced Body University. Pro certifikaci v rámci ČR stačí absolvovat kurzy Pohybové principy a Instruktor pilates - Matwork a úspěšně složit závěrečnou zkoušku.

Kurz Mat 3 zahrnuje funkční cviky pro horní a dolní část těla. Rozšiřuje klasickou matwork sestavu, aby trénink byl co nejvíce komplexní a mohl rozvíjet sílu a flexibilitu celého těla. Kurz využívá Balanced Body Programming System a názorně předvádí, jak sestavit lekci jednoduše a kreativně.

S pomůckami se trénink stává efektivnější, dynamičtější a zábavnější.

Termíny

23. 10. - 24. 10. 2021
Instruktor: Pechlátová Katka
Místo konání:myPilates
Cena: 8 000 Kč