Advanced pilates: Pomůcky

Instruktor pilates - Mat 3

Tento víkendový kurz nabízí ucelený koncept, jak do klasické pilates sestavy začlenit 4 základní pomůcky - Magic Circle, roller, band a malé míče. Rozšiřují se tak možnosti využití jednotlivých cviků, a to jak pro skupiny klientů se speciálními požadavky, tak i pro pokročilé klienty, kteří vyžadují vyšší náročnost lekcí.

Kurz je určen všem trenérům, kteří chtějí ve svých lekcích využívat tradiční pilates pomůcky a současně navazuje na kurz Pilates instruktor - Matwork (jeho absolvování však není podmínkou).

S pomůckami se trénink stává efektivnější, dynamičtější a zábavnější.

Kurz zahrnuje funkční cviky pro horní a dolní část těla. Rozšiřuje klasickou matwork sestavu, aby trénink byl co nejvíce komplexní a mohl rozvíjet sílu a flexibilitu celého těla. Kurz využívá Balanced Body Programming System a názorně předvádí, jak sestavit lekci jednoduše a kreativně.


Poznámka pro studenty akreditovaného kurzu Instruktor pilates - Matwork

Absolvování kurzu Mat 3 je povinné pro zájemce o mezinárodní certifikát Balanced Body University. Pro certifikaci v rámci ČR stačí absolvovat kurzy Pohybové principy a Instruktor pilates - Matwork a úspěšně složit závěrečnou zkoušku.

Termíny

07. 12. - 08. 12. 2024
Instruktor: Seifertová Lucie
Petřík Veronika
Místo konání:myPilates
Cena: 8 000 Kč