Instruktor pilates - MATWORK

VZDĚLÁVACÍ KURZ AKREDITOVANÝ MŠMT
VE SPOLUPRÁCI S AMERICKOU BALANCED BODY UNIVERSITY

logo BB

  • možnost získat akreditaci, potřebnou k vystavení živnostenského oprávnění
  • možnost získat mezinárodní certifikát BBU
  • odborné semináře a workshopy navazující na základní kurzy

Obsah kurzu

POHYBOVÉ PRINCIPY

hodinová dotace

PP 1: Powerhouse, dýchání, páteř 16
PP 2: Anatomie horní a dolní končetiny, pohyb celého těla 16
Doporučení pro studenta: 1 rok zkušeností se cvičením pilates nebo 10 pilates lekcí  

MATWORK

 

Mat 1: Cvičení na podložce pro začátečníky a mírně pokročilé 16
Mat 2: Cvičení na podložce pro středně pokročilé a pokročilé 16
Trénink a příprava ke zkouškám 16
Požadavky na studenta: absolvování kurzu Pohybové principy  
MAT 3
 
Cvičení na podložce s pomůckami 16
Požadavky na studenta: absolvování kurzu MATWORK  

 

Požadavky k certifikaci Pilates Instruktor - Matwork

  • pro akreditaci MŠMT - absolvování kurzu Pohybové principy a Matwork (Mat 3 není třeba)
  • pro certifikát BBU - absolvování všech uvedených kurzů (tj. včetně Mat 3)
  • 20 hodin praxe jako cvičící
  • 15 hodin praxe formou náslechu či asistence v hodinách
  • 35 hodin praxe vedených jako instruktor
  • složení teoretické a praktické zkoušky

Celkový počet hodin k certifikaci = 150 (resp. 166 pro BBU certifikát)

 

Jak probíhá výuka v kurzu

Kurz sestává z 5 víkendových modulů.

Pohybové principy jsou rozděleny do 2 částí a zahrnují základy anatomie lidského těla v pohybu, cviky z tzv. prepilates a principy pilates metody. Obsahem kurzů MAT 1 a MAT 2 jsou cviky z pilates sestavy. Teoreticky jsou probírány detaily každého cviku včetně variant, využití pomůcek či kontraindikací. Studenti si vše průběžně zkoušejí také prakticky.

Závěrečný víkend je věnován přípravě ke zkouškám, tréninku nashromážděných poznatků a dotazům, které se jistě objeví během získávání praxe. Oproti systému BBU jsme se rozhodli kurz rozšířit o modul Trénink a příprava ke zkouškám, který studentům pomůže zopakovat si cviky pod vedením lektorů kurzu a ověřit si poznatky získané při praktických lekcích. Rozhodnutí vychází především z malého množství kvalifikovaných pracovišť, fitcenter a studií, kde by bylo pro účastníky kurzů možné získat požadovanou praxi.

Nedílnou součástí kurzu je příprava na vedení lekce. Absolvent kurzu by měl být schopen jednoduše a srozumitelně cvik vysvětlit klientům, používat přiměřený dotyk a sestavit lekci na podložce různé náročnosti. Proto si studenti cviky zkoušejí ve dvojicích i ve skupinách a součástí závěrečné zkoušky je prezentace připravené lekce.

Pokud není dohodnuto jinak, obvyklý harmonogram kurzu je uveden v tabulce:

POHYBOVÉ PRINCIPY sobota 9.00 - 17.00
neděle
9.00 - 17.00
INSTRUKTOR PILATES - MATWORK sobota 9.00 - 17.00
neděle
9.00 - 17.00

Účastnící kurzů mohou konzultovat s lektory své zkušenosti a dotazy i mimo termíny kurzů.

Zkouška

Po skončení celého kurzu (tj. po absolvování modulu Trénink a příprava na zkoušky) se student může přihlásit k závěrečné zkoušce, při které musí prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků a schopnost připravit lekci pilates a samostatně ji vést.

Součástí zkoušky pro kurz Instruktor pilates - Matwork je test anatomických znalostí. Výuka anatomie v potřebném rozsahu probíhá v rámci kurzu Pohybové principy.

Akreditace

Kurz byl schválen jako vzdělávací rekvalifikační program podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., číslo akreditace MŠMT-19212/2022-2. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky můžete na základě osvědčení o absolvování kurzu získat živnostenské oprávnění jako instruktor pilates.

Termíny a přihláška

Termíny najdete v přehledu vzdělávacích akcí nebo u jednotlivých částí kurzu, kde se také můžete přihlásit.

 

Na kurz Instruktor pilates - MATWORK navazuje kurz Instruktor pilates - REFORMER.

Na našich stránkách se dočtete další praktické informace. Může se stát, ža ani zde nenajdete odpovědi na všechny své otázky. Neváhejte a napište nám e-mail.

Prodej pomůcek

Ve skladu máme plno cvičebních pomůcek, které můžete využít při cvičení doma.

Můžete zakoupit nejen Magic Circle, Roller nebo Arc Barrel, ale také ponožky, míče a míčky, podložky a další. Objednávejte na e-shopu.