Pilates Instruktor - MATWORK

VZDĚLÁVACÍ KURZY AKREDITOVANÉ MŠMT
VE SPOLUPRÁCI S AMERICKOU BALANCED BODY UNIVERSITY

logo BB

 • možnost získat akreditaci, potřebnou k vystavení živnostenského listu
 • možnost získat mezinárodní certifikát BBU
 • odborné semináře a workshopy navazující na základní kurzy

Obsah kurzu

MAT - ÚVOD DO METODIKY
Seznámení s metodikou Pilates
16 výukových hodin
Doporučení pro studenta: 1 rok zkušeností se cvičením Pilates nebo 20 Pilates lekcí
MAT 1
Kurz cvičení na podložce pro začátečníky a mírně pokročilé
16 výukových hodin
Požadavky na studenta: absolvování Úvodu do metodiky
MAT 2
Kurz cvičení na podložce pro středně pokročilé a pokročilé
16 výukových hodin
Požadavky na studenta: absolvování kurzu MAT 1
MAT - TRÉNINK A PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM
14 výukových hodin

 

Požadavky k certifikaci Pilates Instruktor - MATWORK

 • absolvování všech 4 víkendových modulů
 • 25 lekcí Pilates jako cvičící
 • praxe v hodinách (asistence) ..... 15
 • odučené lekce (jako instruktor) ..... 50
 • složení teoretické a praktické zkoušky
 • absolvování kurzu anatomie nebo prokázání adekvátního vzdělání

Celkový počet hodin k certifikaci ..... 152

 

Jak probíhá výuka v kurzu

Kurz sestává ze 4 víkendových modulů. Je možné se na moduly přihlásit jednotlivě, nicméně ke zkouškám je třeba absolvovat všechny.

Úvod do metodiky zahrnuje základní cviky z tzv. prepilates včetně principů Pilates metody. Obsahem kurzů MAT 1 a MAT 2 jsou cviky z Pilates sestavy. Teoreticky jsou probírány detaily každého cviku včetně variant, využití pomůcek či kontraindikací. Studenti si vše průběžně zkoušejí také prakticky. Závěrečný víkend je věnován přípravě ke zkouškám, tréninku nashromážděných poznatků a dotazům, které se jistě objeví během vaší praxe.

Nedílnou součástí kurzu je příprava na vedení lekce. Absolvent kurzu by měl být schopen jednoduše a srozumitelně cvik vysvětlit klientům, používat přiměřený dotyk a sestavit lekci na podložce různé náročnosti. Proto si studenti cviky zkoušejí ve dvojicích i ve skupinách a součástí závěrečné zkoušky je prezentace připravené lekce.

Pokud není dohodnuto jinak, obvyklý harmonogram kurzu je uveden v tabulce:

MAT - ÚVOD DO METODIKY pátek 15.00 - 19.00
sobota 9.00 - 17.00
neděle
9.00 - 14.00
MAT 1 pátek 15.00 - 19.00
sobota 9.00 - 17.00
neděle
9.00 - 14.00
MAT 2 pátek 15.00 - 19.00
sobota 9.00 - 17.00
neděle
9.00 - 14.00
MAT - PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY A TRÉNINK sobota 9.00 - 17.00
neděle
9.00 - 17.00

Účastnící kurzů mohou konzultovat s lektory své zkušenosti a dotazy i mimo termíny kurzů.

Zkouška

Na závěr celého kurzu (tj. nikoli po jednotlivých částech) proběhnou zkoušky, při kterých účastníci musí prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků a schopnost připravit Pilates lekci a samostatně lekci vést.

Součástí zkoušek Pilates Instruktor - MATWORK je test  anatomických znalostí. Výuka anatomie v rozsahu potřebném pro kurzy Pilates probíhá v rámci samostatného víkendového kurzu, který je povinný pro všechny zájemce o složení zkoušek bez příslušného vzdělání. Termíny jsou několikrát do roka

Kurz anatomie je otevřen veřejnosti.

 

Termíny a přihláška

Termíny jednotlivých částí kurzu Pilates Instruktor - Matwork najdete v přehledu kurzů, kde se také můžete přihlásit.

Poznámka

Je možné se přihlásit pouze na jednu část kurzu (tj. např jen na Mat 1). Po absolvování jednotlivé části obdrží frekventant potvrzení o absolvování této části kurzu, které slouží mj. jako doklad při závěrečné certifikaci.

Na základě tohoto potvrzení však NENÍ možné získat Živnostenské oprávnění. Živnostenské oprávnění lze získat až po úspěšném ukončení celého kurzu.

 

Na kurz Pilates Instruktor - MATWORK navazuje kurz Pilates Instruktor - REFORMER.

Mnohé další informace se dočtete na našich stránkách Kurzy Pilates.

Rozšiřujeme pracovní kolektiv

Přijmeme do našeho teamu novou recepční. Jedná se o práci na DPP (cca 10-15hod týdně), převážně v odpoledních a večerních hodinách. Ideální pro studenty.

Požadujeme:

 • vynikající komunikační schopnosti, příjemné vystupování a pečlivost
 • dobrou znalost práce na PC (MS Excel, Office, internet)
 • AJ na komunikativní úrovni
 • dobré organizační schopnosti
 • úsměv na tváři

V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Gábinu Němečkovou na emailu gabriela@mypilates.cz.


Nejbližší úvodní lekce

Skupinová úvodní lekce probíhá každou středu od 19.00 hodin (55 minut / 300 Kč). Absolvování úvodní hodiny je nezbytné, abyste se mohli účasnit skupinového cvičení v rámci lekcí dle rozvrhu. Přihlásit se můžete na čísle 602 603 603.


Uvítáme v týmu nové instruktory

V našem týmu je volné místo pro instruktorku pilates (ideálně se znalostí cvičení na strojích Reformer). Uvítáme mezi námi i studenty fyzioterapie. Rozsah a forma spolupráce dle dohody. V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Gábinu Němečkovou na emailu gabriela@mypilates.cz.


Zakládáte studio?

Poradíme vám, jak na to. Máme zkušenosti s výběrem vhodného prostoru, upozorníme vás na možná úskalí provozu, pomůžeme vám zvolit správné vybavení. Kontaktujte Gábinu Němečkovou, která s vámi probere možnosti a podělí se o zkušenosti s vedením studia.


Nové pomůcky

V poslední době přibylo do studia několik nových pomůcek: Bodhi, Duet a Yamuna® Fitness Wakers. Rozhodli jsme se Vám je představit v samostatném článku.