Instruktorské kurzy pilates - praktické informace

Pro koho jsou kurzy určeny?

Kurz Instruktor pilates Matwork je sestaven tak, aby se ho mohli účastnit zájemci bez ohledu na dosaženou kvalifikaci. Mohou se samozřejmě přihlásit i již aktivní instruktoři pilates či jiných cvičebních aktivit.

Kurzy Instruktor pilates Reformer a Apparatus již vyžadují předchozí zkušenost s pilates. Doporučené požadavky na zájemce o tyto kurzy umožňují lektorům vycházet z předpokládaných znalostí studentů a dále na ně navázat. Lektoři se mohou věnovat výuce detailněji a studenti díky kontextu lépe pochopí probíranou látku.

Kde kurzy probíhají?

Podle počtu účastníků probíhá kurz buď v prostorách myPilates ACADEMY nebo na místě, které je vždy upřesněno s dostatečným předstihem.

Akreditace

Kurz Instruktor pilates - Matwork byl schválen jako vzdělávací program k odborné způsobilosti Instruktor pilates podle Národní soustavy kvalifikací. Pro Vás to například znamená, že po úspěšném složení zkoušek můžete na základě osvědčení o absolvování kurzu získat živnostenské oprávnění jako instruktor pilates.

Číslo akreditace: MSMT-19212/2022-2.

Kurz Instruktor pilates Reformer a Instruktor pilates Apparatus nemají akreditaci. Po jejich ukončení absolvent získá certifikát od Balanced Body University.

Co je třeba k získání certifikace?

Student současně s kurzem Instruktor pilates - Matwork povinně absolvuje kurz Pohybové principy, jehož obsahem jsou základy anatomie těla v pohybu a úvod do metodiky.

U všech tří instruktorských kurzů je vyžadována účast na všech modulech absolvovaného kurzu. Výjimky z účasti lze udělit pouze ve výjimečných případech, a to na základě předchozí dohody.

Konkrétní požadavky ke zkouškám najdete v přehledné tabulce nebo v popisech jednotlivých kurzů.

Praxe

Aby se mohl student hlásit k závěrečné zkoušce, je třeba splnit praxi, tj. předepsaný počet lekcí pilates jako student i jako instruktor. Tuto praxi může získávat již v průběhu kurzu, a to v libovolném jiném studiu nebo doma. (Prvními "trénovacími klienty" obvykle bývají partneři, rodinní příslušníci nebo ostatní účastníci kurzu.)

Závěrečná zkouška

Při zkoušce musí student prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, požadované znalosti z oblasti anatomie a schopnost připravit lekci pilates a samostatně ji vést.

Po úspěšném složení zkoušky a splnění všech požadavků bude absolventovi vystaven certifikát BBU Instruktor pro danou úroveň kurzu. U akreditovaného kurzu Instruktor pilates - Matwork získá absolvent osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor pilates.

Balanced Body certifikát

Proč si vybrat myPilates ACADEMY a BBU?

Kurzy Matwork, Reformer a Apparatus představují hlavní osu instruktorského vzdělávání. myPilates Academy spolupracuje více než 10 let s Balanced Body, přední světovou pilates institucí. Balanced Body University (BBU) využívá zkušeností a nadšení svých lektorů k neustálému zlepšování studijních materiálů a při rozvoji vzdělávacího programu. Kromě toho usiluje o propojení pilates trenérů po celém světě a buduje tak přátelské a podnětné prostředí. Tento přístup jsme v myPilates přijali za svůj a naši studenti a absolventi se tak stávají součástí rozsáhlé spolupracující společnosti pilates trenérů, lektorů a majitelů pilates center.

Balanced Body University (BBU) se věnuje vzdělávání v oboru pilates jako část Balanced Body, největšího světového výrobce a distributora pilates vybavení. Několik desetiletí se Balanced Body drží na předních místech ve výrobě, inovaci a v prodeji vysoce kvalitního pilates vybavení ve stovce zemí světa.

Vzdělávací systém BBU zahrnuje zkušenosti, péči a nadšení širokého spektra instruktorů různého zaměření ze všech koutů světa. Díky tomu nabízí pestré možnosti školení pro pilates studia, fitness i rehabilitační péči.

Stejně jako Balanced Body, tak i myPilates působí v několika oblastech:

  • je prvním a současně jedním z největších pilates studií v republice
  • vyškolily se zde desítky pilates instruktorů, kteří se do myPilates Academy vracejí, aby si dále rozšířili své vzdělání
  • organizujeme doplňkové workshopy a semináře
  • sledujeme vývoj a nové trendy nejen v oboru pilates, ale i fyzioterapie a Body and Mind cvičení
  • zajišťujeme prodej pilates strojů a pomůcek
  • pomáháme při zakládání nových pilates center

To všechno se odráží v naší práci se studenty.

Naše výuka zahrnuje tradiční Pilates Mat, Reformer, Trapeze Table, Chair a Barrel repertoár, stejně jako moderní metody, kterak učit bezpečnou, efektivní a zábavnou formou. Celé vzdělávání je garantováno a probíhá podle studijních programů Pilates Metod Alliance.

myPilates ACADEMY si spolu s Balanced Body University klade za cíl pomoci Vám stát se spolehlivým a tvůrčím instruktorem pilates!

 

Více o vzdělávacím systému a o spolupráci s Balanced Body University najdete na našich dalších stránkách.

Jako další možnost vzdělávání nabízíme workshopy s našimi i zahraničními lektory nebo odborné semináře se zkušenými fyzioterapeuty.Prodej pomůcek

Ve skladu máme plno cvičebních pomůcek, které můžete využít při cvičení doma.

Můžete zakoupit nejen Magic Circle, Roller nebo Arc Barrel, ale také ponožky, míče a míčky, podložky a další. Objednávejte na e-shopu.