Vzdělávací systém BBU

VZDĚLÁVACÍ KURZY AKREDITOVANÉ MŠMT
VE SPOLUPRÁCI S AMERICKOU BALANCED BODY UNIVERSITY

 • možnost získat akreditaci, potřebnou k vystavení živnostenského oprávnění
 • možnost získat mezinárodní certifikát BBU
 • odborné semináře a workshopy navazující na základní kurzy

logo BB

V roce 2009 zahájila společnost myPilates ACADEMY (tehdy ještě jako Body Style) svou spolupráci s americkou společností Balanced Body, která je jednou z nejvýznamnějších světových pilates organizací. Její součástí je Balanced Body University (BBU), která zajišťuje školení instruktorů pilates po celém světě na té nejvyšší úrovni. Od září 2009 myPilates ACADEMY převzala školicí systém BBU a stala se jediným takovým školicím centrem v republice. BBU nejen zaručuje vysokou kvalitu kurzu, ale po úspěšném složení zkoušek také absolventům vystaví mezinárodně platný a uznávaný certifikát.

Vzdělávací systém BBU je rozdělen do několika samostatných kurzů:

Pro účastníky všech kurzů je povinné absolvovat kurz Pilates instruktor - Pohybové principy, který seznamuje studenty se základy anatomie pohybového aparátu, cviky z tzv. prepilates a zahrnuje výuku principů pilates metody.

Kurz Matwork jsme se oproti systému BBU rozhodli rozšířit o modul Trénink a příprava ke zkouškám, který studentům pomůže zopakovat si cviky pod vedením lektorů kurzu a ověřit si poznatky získané při praktických lekcích. Rozhodnutí vychází především z malého množství kvalifikovaných pracovišť, fitcenter a studií, kde by bylo pro účastníky kurzů možné získat požadovanou praxi.

Kromě absolvování všech částí kurzu platí pro všechny studenty povinnost absolvovat praxi jak v pozici cvičícího, tak v pozici lektora. Rozsah praxe je uveden u jednotlivých kurzů. Tyto stáže mohou probíhat v jiných sportovních zařízeních nebo ve studiu myPilates. Studenti tak získají potřebné zkušenosti ke složení certifikace.

Během celé doby vzdělávání a následného zvyšování kvalifikace nabízíme možnost konzultací.

Proč si vybrat myPilates ACADEMY a BBU?

Kurzy Matwork, Reformer a Apparatus představují hlavní osu instruktorského vzdělávání. myPilates Academy spolupracuje více než 10 let s Balanced Body, přední světovou pilates institucí. Balanced Body University (BBU) využívá zkušeností a nadšení svých lektorů k neustálému zlepšování studijních materiálů a při rozvoji vzdělávacího programu. Kromě toho usiluje o propojení pilates trenérů po celém světě a buduje tak přátelské a podnětné prostředí. Tento přístup jsme v myPilates přijali za svůj a naši studenti a absolventi se tak stávají součástí rozsáhlé spolupracující společnosti pilates trenérů, lektorů a majitelů pilates center.

Balanced Body University (BBU) se věnuje vzdělávání v oboru pilates jako část Balanced Body, největšího světového výrobce a distributora pilates vybavení. Několik desetiletí se Balanced Body drží na předních místech ve výrobě, inovaci a v prodeji vysoce kvalitního pilates vybavení ve stovce zemí světa.

Vzdělávací systém BBU zahrnuje zkušenosti, péči a nadšení širokého spektra instruktorů různého zaměření ze všech koutů světa. Díky tomu nabízí pestré možnosti školení pro pilates studia, fitness i rehabilitační péči.

Stejně jako Balanced Body, tak i myPilates působí v několika oblastech:

 • je prvním a současně jedním z největších pilates studií v republice
 • vyškolily se zde desítky pilates instruktorů, kteří se do myPilates Academy vracejí, aby si dále rozšířili své vzdělání
 • organizujeme doplňkové workshopy a semináře
 • sledujeme vývoj a nové trendy nejen v oboru pilates, ale i fyzioterapie a Body and Mind cvičení
 • zajišťujeme prodej pilates strojů a pomůcek
 • pomáháme při zakládání nových pilates center

To všechno se odráží v naší práci se studenty.

Naše výuka zahrnuje tradiční Pilates Mat, Reformer, Trapeze Table, Chair a Barrel repertoár, stejně jako moderní metody, kterak učit bezpečnou, efektivní a zábavnou formou. Celé vzdělávání je garantováno a probíhá podle studijních programů Pilates Metod Alliance.

Naše programy nabízejí tříúrovňový systém pilates vzdělání:

 • Mat úroveň
 • Reformer úroveň
 • Komplexní úroveň

Kterýkoli stupeň nabízí studium pro začátečníky, kteří se mohou dále vzdělávat v propracovaných programech každý týden, měsíc i rok. Každý ze tří stupňů je navržen tak, aby umožnil osvojení učební techniky a napomohl k neustálému zlepšování každého instruktora.

Akreditace

Kurzy byly schváleny jako vzdělávací rekvalifikační program podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb., číslo akreditace 102/2016-50. Pro Vás to například znamená, že na základě osvědčení o absolvování kurzu můžete získat živnostenské oprávnění jako instruktor pilates.

myPilates ACADEMY si spolu s Balanced Body University klade za cíl pomoci Vám stát se spolehlivým a tvůrčím instruktorem pilates!Nejbližší úvodní lekce

Skupinová úvodní lekce probíhá každou středu od 19.00 hodin (55 minut / 300 Kč). Absolvování úvodní hodiny je nezbytné, abyste se mohli účasnit skupinového cvičení v rámci lekcí dle rozvrhu. Přihlásit se můžete na čísle 602 603 603.


Uvítáme v týmu nové instruktory

V našem týmu je volné místo pro instruktorku pilates (ideálně se znalostí cvičení na strojích Reformer). Uvítáme mezi námi i studenty fyzioterapie. Rozsah a forma spolupráce dle dohody. V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Gábinu Němečkovou na emailu gabriela@mypilates.cz.


Zakládáte studio?

Poradíme vám, jak na to. Máme zkušenosti s výběrem vhodného prostoru, upozorníme vás na možná úskalí provozu, pomůžeme vám zvolit správné vybavení. Kontaktujte Gábinu Němečkovou, která s vámi probere možnosti a podělí se o zkušenosti s vedením studia.


Nové pomůcky

V poslední době přibylo do studia několik nových pomůcek: Bodhi, Duet a Yamuna® Fitness Wakers. Rozhodli jsme se Vám je představit v samostatném článku.