Instruktor pilates - REFORMER

VE SPOLUPRÁCI S AMERICKOU BALANCED BODY UNIVERSITY

logo BB

  • možnost získat mezinárodní certifikát BBU
  • odborné semináře a workshopy navazující na základní kurzy

Obsah kurzu

REFORMER 1

hodinová dotace
Kurz cvičení na Reformeru pro začátečníky 18
Doporučení pro studenta: absolvování kurzu Pohybové principy, 1 rok praxe jako instruktor  
REFORMER 2
 
Kurz cvičení na Reformeru pro středně pokročilé 18
Požadavky na studenta: absolvování kurzu Reformer 1  
REFORMER 3
 
Kurz cvičení na Reformeru pro pokročilé 16
Požadavky na studenta: absolvování kurzu Reformer 2  


Požadavky k certifikaci Instruktor pilates - REFORMER

  • absolvování kurzů REFORMER 1, 2, 3
  • absolvování kurzu Instruktor pilates - Pohybové principy
  • 30 lekcí pilates na Reformeru jako cvičící
  • praxe v hodinách (asistence) ..... 30
  • odučené lekce (jako instruktor) ..... 90
  • složení teoretické a praktické zkoušky

Celkový počet hodin k certifikaci ..... 198

 

Jak probíhá výuka v kurzu

Jednotlivé moduly jsou organizovány jako víkendové bloky. Jejich program je sestaven tak, aby bylo možné se věnovat teoretické výuce cviků, které náleží k danému stupni pokročilosti, a současně tyto cviky vyzkoušet včetně jejich variant a modifikací.

Pokud není dohodnuto jinak, harmonogram kurzu je uveden v tabulce:

REFORMER  1 pátek
15.00 - 19.00
sobota 8.00 - 18.00
neděle 9.00 - 13.00
REFORMER  2 pátek
15.00 - 19.00
sobota 8.00 - 18.00
neděle 9.00 - 13.00
REFORMER 3 sobota
9.00 - 17.00
neděle
9.00 - 17.00

Účastnící kurzů mohou konzultovat s lektory své zkušenosti a dotazy i mimo termíny kurzů.

K získávání povinné praxe je možné domluvit se na využití strojů ve studiu myPilates.

Zkouška

Stejně jako u kurzu Instruktor pilates - Matwork je celý kurz ukončen zkouškou, při které musí účastníci prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků a schopnost připravit pilates lekci na Reformeru.

Termíny a přihláška

Termíny jednotlivých částí kurzu Instruktor pilates - Reformer najdete v přehledu kurzů, kde se také můžete přihlásit.

Poznámka

Na jednotlivé části kurzu je možné se hlásit samostatně. Po absolvování každého modulu obdrží účastník potvrzení o jeho absolvování.

Na základě tohoto potvrzení však NENÍ možné získat Živnostenské oprávnění.

 

Na kurz Instruktor pilates - Reformer navazuje kurz Instruktor pilates - Apparatus, který uzavírá BBU vzdělávací systém a završuje komplexní vzdělání v oblasti pilates.

Mnohé další informace se dočtete na našich stránkách Kurzy pilates.Prodej pomůcek

Ve skladu máme plno cvičebních pomůcek, které můžete využít při cvičení doma.

Můžete zakoupit nejen Magic Circle, Roller nebo Arc Barrel, ale také ponožky, míče a míčky, podložky a další. Objednávejte na e-shopu.