Pilates Instruktor - REFORMER

VE SPOLUPRÁCI S AMERICKOU BALANCED BODY UNIVERSITY

logo BB

  • možnost získat mezinárodní certifikát BBU
  • odborné semináře a workshopy navazující na základní kurzy

Obsah kurzu

REFORMER 1
Kurz cvičení na Reformeru pro začátečníky

18 vyučovacích hodin + 50 tréninkových hodin
Doporučení pro studenta: 2 roky zkušeností s Pilates cvičením, anatomické minimum
REFORMER 2
Kurz cvičení na Reformeru pro středně pokročilé
16 vyučovacích hodin + 50 tréninkových hodin
Požadavky na studenta: absolvování kurzu Reformer 1
REFORMER 3
Kurz cvičení na Reformeru pro pokročilé
14 vyučovacích hodin + 50 tréninkových hodin
Požadavky na studenta: absolvování kurzu Reformer 2


Požadavky k certifikaci REFORMER Instruktor

  • absolvování kurzů REFORMER 1, 2, 3
  • absolvování kurzu BBU - MAT Instruktor nebo jiného kurzu Matwork v podobném rozsahu (včetně anatomie)
  • 30 lekcí Pilates na Reformeru jako cvičící
  • praxe v hodinách (asistence) ..... 30
  • odučené lekce (jako instruktor) ..... 90
  • složení teoretické a praktické zkoušky

Celkový počet hodin k certifikaci ..... 192

 

Jak probíhá výuka v kurzu

Jednotlivé moduly jsou organizovány jako třídenní (Reformer 1), resp. dvoudenní (Reformer 2 a 3) víkendové bloky. Jejich program je sestaven tak, aby bylo možné se věnovat teoretické výuce cviků, které náleží k danému stupni pokročilosti, a současně tyto cviky vyzkoušet včetně jejich variant a modifikací.

Pokud není dohodnuto jinak, harmonogram kurzu je uveden v tabulce:

REFORMER  1 pátek
15.00 - 19.00
sobota
9.00 - 18.00
neděle 8.00 - 14.00
REFORMER  2 pátek
15.00 - 19.00
sobota
9.00 - 18.00
neděle 8.00 - 12.00
REFORMER 3 sobota
9.00 - 17.00
neděle
9.00 - 17.00

Účastnící kurzů mohou konzultovat s lektory své zkušenosti a dotazy i mimo termíny kurzů.

Zkouška

Stejně jako u kurzu Mat Instruktor je celý kurz ukončen zkouškou, při které musí účastníci prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků a schopnost připravit Pilates lekci na Reformeru.

Termíny a přihláška

Termíny jednotlivých částí kurzu Reformer Instruktor najdete v přehledu kurzů, kde se také můžete přihlásit.

Poznámka

Je možné se přihlásit pouze na jednu část kurzu (tj. například jen na Reformer 1). Po absolvování jednotlivé části obdrží frekventant potvrzení o absolvování této části kurzu, které slouží mj. jako doklad při závěrečné certifikaci.

Na základě tohoto potvrzení však NENÍ možné získat Živnostenské oprávnění.

 

Na kurz REFORMER Instruktor navazuje kurz PILATES Instruktor, který uzavírá BBU vzdělávací systém a poskytuje komplexní vzdělání v oblasti Pilates.

Mnohé další informace se dočtete na našich stránkách Kurzy Pilates.Nejbližší úvodní lekce

Skupinová úvodní lekce probíhá každou středu od 19.00 hodin (55 minut / 300 Kč). Absolvování úvodní hodiny je nezbytné, abyste se mohli účasnit skupinového cvičení v rámci lekcí dle rozvrhu. Přihlásit se můžete na čísle 602 603 603.


Uvítáme v týmu nové instruktory

V našem týmu je volné místo pro instruktorku pilates (ideálně se znalostí cvičení na strojích Reformer). Uvítáme mezi námi i studenty fyzioterapie. Rozsah a forma spolupráce dle dohody. V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Gábinu Němečkovou na emailu gabriela@mypilates.cz.


Zakládáte studio?

Poradíme vám, jak na to. Máme zkušenosti s výběrem vhodného prostoru, upozorníme vás na možná úskalí provozu, pomůžeme vám zvolit správné vybavení. Kontaktujte Gábinu Němečkovou, která s vámi probere možnosti a podělí se o zkušenosti s vedením studia.


Nové pomůcky

V poslední době přibylo do studia několik nových pomůcek: Bodhi, Duet a Yamuna® Fitness Wakers. Rozhodli jsme se Vám je představit v samostatném článku.