Přehled kurzů

Pilates Instruktor - Matwork

Kurz Pilates Instruktor - Matwork představuje komplexní vzdělávací program, který se skládá ze 4 modulů a je zakončen zkouškou. Při výuce jsou používány studijní materiály Balanced Body University (BBU), jedné z nejlepších světových pilates škol.

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdržíte osvědčení, na jehož základě můžete žádat o vydání živnostenského oprávnění. Současně můžete získat i mezinárodně platný certifikát od Balanced Body University.

podrobnosti


Pilates Instruktor - Pohybové principy

Pohybové principy představují úvod do metodiky pilates. Zahrnují cviky z tzv. prepilates včetně základů anatomie pohybového aparátu a výuku principů Pilates metody.

Kurz Pilates Intruktor - Matwork sestává ze 4 modulů. Je možné se na moduly přihlásit jednotlivě, nicméně ke zkouškám je třeba absolvovat všechny. Kurz je možné uhradit najednou za zvýhodněnou cenu, která se odvíjí od několika kritérií. Podrobný přehled najdete v ceníku.

podrobnosti


Pilates Instruktor - Mat 1

Druhá část kurzu Pilates Instruktor - Matwork, která se věnuje cvikům pro začátečníky. Rozvíjí základní principy a staví na znalosti Prepilates. Nové cviky jsou nejprve teoreticky vysvětleny, zařazen je vždy čas na jejich vyzkoušení, konzultaci detailů a dotazy. Součástí výuky jsou i modifikace jednotlivých cviků v závislosti na zdravotních omezeních klienta.

podrobnosti


Pilates Instruktor - Mat 2

Obsahem této části kurzu Pilates Instruktor - Matwork je výuka cviků pro pokročilé. Cviky jsou vždy nejprve předvedeny a podrobně vysvětleny, včetně jejich variant a modifikací. U každého cviku je uveden také způsob, jak klienta navést do správného provedení.

Tento modul věnuje pozornost také osobnosti instruktora a principům vedení individuálních i skupinových lekcí.

podrobnosti


Pilates Instruktor - Trénink a příprava ke zkouškám

Závěrečná část kurzu Pilates Instruktor - Matwork shrnuje dosud probírané znalosti a dovednosti. Hlavním cílem je zopakování vyučovaných cviků, které účastníci kurzu průběžně prakticky procvičovali a nyní mohou na základě zkušenosti lépe pochopit jejich princip. Studenti si mohou upřesnit nejasnosti, opravit chyby, zodpovědět dotazy.

Součástí tohoto modulu je i vedení lekce a jeho následný rozbor. Samotnou znalost jednotlivých cviků je třeba spojit se schopností správně z nich sestavit ucelený trénink, který bude vyhovovat pokročilosti i specifickým potřebám klientů.

podrobnosti


Pilates Instruktor - Reformer 1

Kurz Reformer 1 je prvním ze 3 modulů, které tvoří kurz Pilates instruktor - Reformer. Jeho obsahem je výuka cviků pro začátečníky.

Během třídenního kurzu se naučíte nejprve zacházet se samotným strojem, nastavit ho dle potřeb klienta a přizpůsobit ho specifickým požadavkům. Většinu času se ovšem budete věnovat teoretické výuce cviků a současně budete tyto cviky procvičovat včetně jejich variant a modifikací.

podrobnosti


Pilates Instruktor - Reformer 2

Kurz Reformer 2 je třídenní víkendový modul, jehož obsahem je výuka cviků pro středně pokročilé. Každý cvik si nejprve podrobně vysvětlíte, bude vám předveden, seznámíte se s jeho variantami a naučíte se, jak správně nastavit stroj. Dále si každý cvik nejen vyzkoušíte sami, ale budete se také učit, jak do něj správně navést klienta.

podrobnosti


Pilates Instruktor - Reformer 3

Kurz Reformer 3 je závěrečný modul, který završuje kompletní vzdělání na stroji Reformer. Jeho obsahem jsou cviky pro pokročilé.

Podmínkou účasti je absolvování modulu Reformer 2. Vzhledem k náročnosti poslední části kurzu doporučujeme zvládnutí všech předchozích cviků a dobrou tělesnou kondici.

podrobnosti


Pilates Instruktor - Apparatus - BARRELS

Tento kurz je jednou ze tří částí kurzu Pilates Instruktor - Apparatus, který završuje instruktorské vzdělání v systému Balanced Body University.

Pro kompletní certifikaci je třeba absolvovat tyto 3 moduly (v libovolném pořadí):

Dále je třeba splnit požadovanou praxi a úspěšně složit závěrečné zkoušky.

podrobnosti


Pilates Instruktor - Apparatus - CHAIR

Tento kurz je jednou ze tří částí kurzu Pilates Instruktor - Apparatus, který završuje instruktorské vzdělání v systému Balanced Body University.

Pro kompletní certifikaci je třeba absolvovat tyto 3 moduly (v libovolném pořadí):

Dále je třeba splnit požadovanou praxi a úspěšně složit závěrečné zkoušky.

podrobnosti


Pilates Instruktor - Apparatus - TRAPEZE TABLE

Tento kurz je jednou ze tří částí kurzu Pilates Instruktor - Apparatus, který završuje instruktorské vzdělání v systému Balanced Body University.

Pro kompletní certifikaci je třeba absolvovat tyto 3 moduly (v libovolném pořadí):

Dále je třeba splnit požadovanou praxi a úspěšně složit závěrečné zkoušky.

podrobnosti


ZKOUŠKY: Pilates Instruktor - Matwork

Po absolvování všech 4 modulů kurzu Pilates instruktor - Matwork a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, schopnost připravit lekci na podložce různé náročnosti a tuto lekci samostatně vést.

Součástí zkoušek je test anatomických znalostí.

podrobnosti


PortDeBras - Basic (Level 1)

PortDeBras spadá do cvičení z řady Body& Mind, které vede k uvolnění mysli i těla. Atmosféru dotváří netradiční relaxační hudba s orientálními prvky. PortDeBras je inspirováno prvky jógy a pilates. Jednoduché a plynulé sekvence pohybů spojují v souladu s hudbou posturální techniky, balanční cvičení a strečink.

podrobnosti