Instruktorské kurzy

ONLINE REFRESH: Pohybové principy & Matwork

Každý instruktor či trenér roste a zlepšuje se s tím, kolik má za sebou praxe. Využijte možnost si zacvičit, zopakovat si základní cviky z jednotlivých částí kurzů Pohybové principy a Matwork a prodiskutovat otázky, na které zatím hledáte odpovědi.

Webinář je určen především studentům kurzů Pohybové principy a Matwork.

podrobnosti


ONLINE REFRESH: Reformer

Každý instruktor či trenér roste a zlepšuje se s tím, kolik má za sebou praxe. Využijte možnost si zacvičit, zopakujte si sestavu pilates cviků na Reformeru a prodiskutujte otázky, na které zatím hledáte odpovědi.

Ačkoli je webinář je určen především studentům kurzu Reformer, mohou se přihlásit i trenéři, kteří již Reformery využívají na svých lekcích.

podrobnosti


Instruktor pilates - Pohybové principy

Pohybové principy jsou základem vzdělávacího systému a jeho absolvování je povinné pro studenty všech návazných kurzů Matwork, Reformer a následně Apparatus.

Porozumět chování lidského těla v pohybu představuje výchozí podmínku pro práci kvalitního instruktora. Kurz vás naučí rozeznat u klientů pohybové vzorce, nalézt možnosti jejich zlepšení a stanovit způsob, jak toho dosáhnout.

podrobnosti


Movement Principles in English

The foundation of our education program, Movement Principles shows how to recognize, improve and teach fundamental movement.

This course is designed for both new and experienced instructors to refine their understanding of the body in motion. It provides the foundational knowledge necessary for you to understand fundamental movement and become a truly transformative instructor. Movement Principles is a program requirement for all of our Pilates Instructor Trainings.

podrobnosti


Instruktor pilates - Matwork

Instruktor pilates - Matwork představuje komplexní vzdělávací program, akreditovaný MŠMT. Vychovává moderní trenéry, kteří rozumějí nejen samotné metodě pilates, ale také lidskému tělu, kteří kladou důraz na individuální přístup ke klientovi a pro které je pilates vášní a posláním.

Matwork tvoří základ pilates metody. Kurz obsahuje kompletní sestavu pilates cviků včetně jejich modifikací a variant, aby bylo možné sestavit tréninkový program pro široké spektrum klientů. Při výuce jsou používány studijní materiály Balanced Body University (BBU), jedné z nejlepších světových pilates škol.

podrobnosti


Advanced pilates: Pomůcky

Instruktor pilates - Mat 3

Tento víkendový kurz nabízí ucelený koncept, jak do klasické pilates sestavy začlenit 4 základní pomůcky - Magic Circle, roller, band a malé míče. Rozšiřují se tak možnosti využití jednotlivých cviků, a to jak pro skupiny klientů se speciálními požadavky, tak i pro pokročilé klienty, kteří vyžadují vyšší náročnost lekcí.

Kurz je určen všem trenérům, kteří chtějí ve svých lekcích využívat tradiční pilates pomůcky a současně navazuje na kurz Pilates instruktor - Matwork (jeho absolvování však není podmínkou).

podrobnosti


Instruktor pilates - Reformer 1

Kurz Reformer 1 je prvním ze 3 modulů, které tvoří kurz Pilates instruktor - Reformer. Jeho obsahem je výuka cviků pro začátečníky.

Během třídenního kurzu se naučíte nejprve zacházet se samotným strojem, nastavit ho dle potřeb klienta a přizpůsobit ho specifickým požadavkům. Většinu času se ovšem budete věnovat teoretické výuce cviků a současně budete tyto cviky procvičovat včetně jejich variant a modifikací.

podrobnosti


Instruktor pilates - Reformer 2

Kurz Reformer 2 je třídenní víkendový modul, jehož obsahem je výuka cviků pro středně pokročilé. Každý cvik si nejprve podrobně vysvětlíte, bude vám předveden, seznámíte se s jeho variantami a naučíte se, jak správně nastavit stroj. Dále si každý cvik nejen vyzkoušíte sami, ale budete se také učit, jak do něj správně navést klienta.

podrobnosti


Instruktor pilates - Reformer 3

Kurz Reformer 3 je závěrečný modul, který završuje kompletní vzdělání na stroji Reformer. Jeho obsahem jsou cviky pro pokročilé.

Podmínkou účasti je absolvování modulu Reformer 2. Vzhledem k náročnosti poslední části kurzu doporučujeme zvládnutí všech předchozích cviků a dobrou tělesnou kondici.

podrobnosti


Instruktor pilates - Apparatus - BARRELS

Tento kurz je jednou ze tří částí kurzu Pilates Instruktor - Apparatus, který završuje instruktorské vzdělání v systému Balanced Body University.

Podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu je absolvování kurzu Pohybové pricipy a minimálně kurzu Reformer 1.

Pro kompletní certifikaci Comprehensive Pilates Instruktor je třeba absolvovat tyto 3 moduly (v libovolném pořadí):

Dále je třeba splnit požadovanou praxi a úspěšně složit závěrečné zkoušky.

podrobnosti


Instruktor pilates - Apparatus - CHAIR

Tento kurz je jednou ze tří částí kurzu Pilates Instruktor - Apparatus, který završuje instruktorské vzdělání v systému Balanced Body University.

Podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu je absolvování kurzu Pohybové pricipy a minimálně kurzu Reformer 1.

Pro kompletní certifikaci je třeba absolvovat tyto 3 moduly (v libovolném pořadí):

Dále je třeba splnit požadovanou praxi a úspěšně složit závěrečné zkoušky.

podrobnosti


Instruktor pilates - Apparatus - TRAPEZE TABLE

Tento kurz je jednou ze tří částí kurzu Pilates Instruktor - Apparatus, který završuje instruktorské vzdělání v systému Balanced Body University.

Podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu je absolvování kurzu Pohybové pricipy a minimálně kurzu Reformer 1.

Pro kompletní certifikaci je třeba absolvovat tyto 3 moduly (v libovolném pořadí):

Dále je třeba splnit požadovanou praxi a úspěšně složit závěrečné zkoušky.

podrobnosti


ZKOUŠKY: Instruktor pilates - Matwork

Po absolvování kurzu Instruktor pilates - Matwork a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, schopnost připravit lekci na podložce různé náročnosti a tuto lekci samostatně vést.

Součástí zkoušek je test anatomických znalostí.

podrobnosti


ZKOUŠKY: Instruktor pilates - Reformer

Po absolvování všech 3 modulů kurzu Pilates instruktor - Reformer a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků a schopnost připravit lekci na Reformeru.

podrobnosti


DNS Pilates

2–denní kurz pro absolventy DNS sportovního kurzu II nebo  kurzu B

podrobnosti