Instruktorské kurzy

ONLINE REFRESH: Pohybové principy & Matwork

Každý instruktor či trenér roste a zlepšuje se s tím, kolik má za sebou praxe. Využijte možnost si zacvičit, zopakovat si základní cviky z jednotlivých částí kurzů Pohybové principy a Matwork a prodiskutovat otázky, na které zatím hledáte odpovědi.

Webinář je určen především studentům kurzů Pohybové principy a Matwork.

podrobnosti


ONLINE REFRESH: Reformer

Každý instruktor či trenér roste a zlepšuje se s tím, kolik má za sebou praxe. Využijte možnost si zacvičit, zopakujte si sestavu pilates cviků na Reformeru a prodiskutujte otázky, na které zatím hledáte odpovědi.

Ačkoli je webinář je určen především studentům kurzu Reformer, mohou se přihlásit i trenéři, kteří již Reformery využívají na svých lekcích.

podrobnosti


Instruktor pilates - Pohybové principy

Pohybové principy jsou základem vzdělávacího systému. Porozumět chování lidského těla v pohybu představuje výchozí podmínku pro práci kvalitního instruktora. Kurz vás naučí rozeznat u klientů pohybové vzorce, nalézt možnosti jejich zlepšení a stanovit způsob, jak toho dosáhnout.

Absolvování kurzu je povinné pro studenty kurzů Instruktor pilates - Matwork a Instruktor pilates - Reformer.

podrobnosti


Instruktor pilates - Matwork

Instruktor pilates - Matwork představuje komplexní vzdělávací program, akreditovaný MŠMT. Vychovává moderní trenéry, kteří rozumějí nejen samotné metodě pilates, ale také lidskému tělu, kteří kladou důraz na individuální přístup ke klientovi a pro které je pilates vášní a posláním.

Matwork tvoří základ pilates metody. Kurz obsahuje kompletní sestavu pilates cviků včetně jejich modifikací a variant, aby bylo možné sestavit tréninkový program pro široké spektrum klientů. Při výuce jsou používány studijní materiály Balanced Body University (BBU), jedné z nejlepších světových pilates škol.

podrobnosti


Advanced pilates: Pomůcky

Instruktor pilates - Mat 3

Tento víkendový kurz nabízí ucelený koncept, jak do klasické pilates sestavy začlenit 4 základní pomůcky - Magic Circle, roller, band a malé míče. Rozšiřují se tak možnosti využití jednotlivých cviků, a to jak pro skupiny klientů se speciálními požadavky, tak i pro pokročilé klienty, kteří vyžadují vyšší náročnost lekcí.

Kurz je určen všem trenérům, kteří chtějí ve svých lekcích využívat tradiční pilates pomůcky a současně navazuje na kurz Pilates instruktor - Matwork (jeho absolvování však není podmínkou).

podrobnosti


Instruktor pilates - Reformer 1

Kurz Reformer 1 je prvním ze 3 modulů, které tvoří kurz Pilates instruktor - Reformer. Jeho obsahem je výuka cviků pro začátečníky.

Během třídenního kurzu se naučíte nejprve zacházet se samotným strojem, nastavit ho dle potřeb klienta a přizpůsobit ho specifickým požadavkům. Většinu času se ovšem budete věnovat teoretické výuce cviků a současně budete tyto cviky procvičovat včetně jejich variant a modifikací.

podrobnosti


Instruktor pilates - Reformer 2

Kurz Reformer 2 je třídenní víkendový modul, jehož obsahem je výuka cviků pro středně pokročilé. Každý cvik si nejprve podrobně vysvětlíte, bude vám předveden, seznámíte se s jeho variantami a naučíte se, jak správně nastavit stroj. Dále si každý cvik nejen vyzkoušíte sami, ale budete se také učit, jak do něj správně navést klienta.

podrobnosti


Instruktor pilates - Reformer 3

Kurz Reformer 3 je závěrečný modul, který završuje kompletní vzdělání na stroji Reformer. Jeho obsahem jsou cviky pro pokročilé.

Podmínkou účasti je absolvování modulu Reformer 2. Vzhledem k náročnosti poslední části kurzu doporučujeme zvládnutí všech předchozích cviků a dobrou tělesnou kondici.

podrobnosti


Instruktor pilates - Apparatus - BARRELS

Tento kurz je jednou ze tří částí kurzu Pilates Instruktor - Apparatus, který završuje instruktorské vzdělání v systému Balanced Body University.

Pro kompletní certifikaci je třeba absolvovat tyto 3 moduly (v libovolném pořadí):

Dále je třeba splnit požadovanou praxi a úspěšně složit závěrečné zkoušky.

podrobnosti


Instruktor pilates - Apparatus - CHAIR

Tento kurz je jednou ze tří částí kurzu Pilates Instruktor - Apparatus, který završuje instruktorské vzdělání v systému Balanced Body University.

Pro kompletní certifikaci je třeba absolvovat tyto 3 moduly (v libovolném pořadí):

Dále je třeba splnit požadovanou praxi a úspěšně složit závěrečné zkoušky.

podrobnosti


Instruktor pilates - Apparatus - TRAPEZE TABLE

Tento kurz je jednou ze tří částí kurzu Pilates Instruktor - Apparatus, který završuje instruktorské vzdělání v systému Balanced Body University.

Pro kompletní certifikaci je třeba absolvovat tyto 3 moduly (v libovolném pořadí):

Dále je třeba splnit požadovanou praxi a úspěšně složit závěrečné zkoušky.

podrobnosti


ZKOUŠKY: Instruktor pilates - Matwork

Po absolvování kurzu Instruktor pilates - Matwork a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, schopnost připravit lekci na podložce různé náročnosti a tuto lekci samostatně vést.

Součástí zkoušek je test anatomických znalostí.

podrobnosti


ZKOUŠKY: Instruktor pilates - Reformer

Po absolvování všech 3 modulů kurzu Pilates instruktor - Reformer a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků a schopnost připravit lekci na Reformeru.

podrobnosti