Vzdělávací systém

INSTRUKTORSKÉ KURZY VE SPOLUPRÁCI S AMERICKOU BALANCED BODY UNIVERSITY

BB logo

 • možnost získat akreditaci, potřebnou k vystavení živnostenského oprávnění
 • možnost získat mezinárodní certifikát BBU
 • odborné semináře a workshopy navazující na základní kurzy

První akreditaci pro instruktorský kurz získalo myPilates v roce 2007 (tehdy ještě jako Body Style Prague). Díky úsilí Gábiny Němečkové o co nejkvalitnější výukový program se podařilo v roce 2009 navázat spolupráci s americkou společností Balanced Body, která je jednou z nejvýznamnějších světových pilates organizací. Její součástí je Balanced Body University (BBU), která zajišťuje školení instruktorů pilates po celém světě na té nejvyšší úrovni. Od září 2009 myPilates ACADEMY převzala školicí systém BBU a stala se jediným takovým školicím centrem v republice. BBU nejen zaručuje vysokou kvalitu kurzu, ale po úspěšném složení zkoušek také absolventům vystaví mezinárodně platný a uznávaný certifikát.

INSTRUKTORSKÉ KURZY PILATES

MATWORK

REFORMER

APPARATUS

Mat Reformer Trapeze Table
 • Pohybové principy
 • Matwork
 • Mat 3 (pouze pro certifikaci BBU)
 • Reformer 1
 • Reformer 2
 • Reformer 3
 • Trapeze Table
 • Chair
 • Barrels
doporučené požadavky na uchazeče
 • ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 • 10 lekcí pilates na podložce
 • ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 • 10 lekcí na Reformeru
 • minimálně 1 rok praxe jako instruktor
 • kurz Pohybové principy
 • kurz Reformer
 • 20 lekcí na strojích
požadavky ke zkoušce
absolvování všech uvedených modulů absolvování všech uvedených modulů absolvování všech uvedených modulů

praxe (70 lekcí):

 • 20 lekcí jako cvičící
 • 15 lekcí náslech/asistence
 • 35 lekcí jako instruktor

praxe (150 lekcí):

 • 30 lekcí jako cvičící
 • 30 lekcí náslech/asistence
 • 90 lekcí jako instruktor

praxe (150 lekcí):

 • 35 lekcí jako cvičící
 • 20 lekcí náslech/asistence
 • 95 lekcí jako instruktor
MATWORK REFORMER APPARATUS

Pro účastníky instruktorských kurzů je povinné absolvovat kurz Pilates instruktor - Pohybové principy, který seznamuje studenty se základy anatomie pohybového aparátu, cviky z tzv. prepilates a zahrnuje výuku principů pilates metody.

Kromě absolvování všech částí kurzu platí pro všechny studenty povinnost absolvovat praxi jak v pozici cvičícího, tak v pozici lektora. Studenti tak získávají potřebné zkušenosti ke složení certifikace. Rozsah praxe je uveden u jednotlivých kurzů.

Během celé doby vzdělávání a následného zvyšování kvalifikace nabízíme možnost konzultací. Další lektorké zkušenosti mohou účastníci našich kurzů získávat jako asistenti v kurzech, které již absolvovali.

U kurzu Pilates instruktor - Reformer je možné domluvit se na využití strojů ve studiu myPilates k získávání praxe.

Možnosti dalšího vzdělávání

Sledujeme aktuální trendy v pilates, používáme nové pomůcky, snažíme se sami rozvíjet a těší nás šířit tyto informace dál, mezi ostatní trenéry a instruktory. Nabízíme řadu akcí, které navazují na instruktorské kurzy a prohlubují na nich získané znalosti.

Akce vedou nejen trenéři z myPilates, ale také externí školitelé, fyzioterapeuti i vynikající lektoři z Balanced Body. Stačí si jen vybrat ze široké nabídky.

Další vzdělávací akce