První pomoc

Vědět si rady tváří v tvář úrazu či jinému náhlému zdravotnímu problému se hodí každému. Na lekcích pilates sice klienti neriskují život, přesto může nastat situace, kdy je dobré umět správně poskytnout laickou první pomoc. U trenérů a instruktorů pohybových aktivit by měly být tyto znalosti samozřejmostí.

Kurz vede zkušená Bc. Martina Eliášová z ABC první pomoc s.r.o.

Obsah školení

  • Vyproštění, zajištění přístupu k pacientovi úskalí, tipy a triky
  • Poloha pacienta, změny polohy
  • Aktivace záchranného systému
  • Uvolnění dýchacích cest, postupy vedoucí k jejich vyčištění
  • Umělá plicní ventilace bez pomůcek u dospělých - praktický nácvik
  • Masáž srdce a kontrola účinnosti, komplikace u dospělých - praktický nácvik
  • AED - základní informace, použití, praktický nácvik
  • Obecný postup při ošetření traumatu - poranění páteře a míchy, poranění pánve, poranění lebky a mozku
  • Zástava krvácení
  • Interní onemocnění (kolaps, infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu, cévní mozková příhoda, epilepsie)

Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu, který splňuje podmínky zákoníku práce.

Zvýhodněná cena

Tento workshop je součástí tzv. "balíčku". Dvě akce, které se konají v jeden den, nabízíme za výhodnější cenu. Pokud chcete tuto možnost využít, nepřihlašujte se na akce jednotlivě, ale přihlaste se zde.

S touto akcí je spojen workshop Kruhový trénink v pilates, kde si pod vedením Moniky Kupkové můžete vyzkoušet úplně jiný styl cvičení, než jaký znáte v tradičním pojetí pilates.

Termíny